Advanced Search found 1 item(s) featuring "Werner Josten Elberfeld"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . noodig was, om te doen gelooven dat voor Antwerpen op «De Rozenkavalier» een kwade hand rustte. Had in 1913 het gezelschap van Elberfeld zijn komst ermee naar hier niet reeds door plakkaarten aangekondigd en hadden «bijzondere omstandigheden» waarvan we nooit het rechte vernomen hebben, het 't op . . .
  • . . . voorstelling was mevr. Faniella weer op haar post en werd Mevr. Belloy in de titelrol vervangen door Mevr. Alice Beitz, den «Octavian» van Elberfeld . De eer, de eerste vertolkers in onze taal van «De Rozenkavalier» te zijn geweest, komt toe aan Mevr. O. Belloy (Octavian), K. Bogaers (Ochs), . . .