Advanced Search found 1 item(s) featuring "W. Vandevoorde"

1933-12-09 R. Brulez over "Sheherazade" (Victor J. Brunclair)
  • . . . 1910-1913 sterke bewondering voor de Nieuwe Gidsers en de Van Nu en Straksers in een Blankenbergschen kring, zij aan zij met tijdgenooten als W. Vande Voorde . Het wezen van de literaire inspiratie: de schrijver is in handen van een exoterisch wezen. Brulez zegt: het gegeven van . . .