Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Wijngaard"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . is, aangezien het zich op zijn minst een tiental maal in het winterseizoen voordoet. Brussel immers bezit nog steeds negen Vlaamsche rederijkerskamers, waaronder de " Wijngaard ", die bestaat sedert de veertiende eeuw. Al die kringen, de laatste centra van Vlaamsch leven te Brussel waar niet aan politiek wordt gedaan, geven . . .