Advanced Search found 1 item(s) featuring "Xavier Leroux"

1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . met 11. Onder zijn eigen leiding ging den tweeden avond reeds, voor de eerste maal in een Nederlandsche vertaling : «Le Chemineau» van Xavier Leroux . Enkele malen kwam de Fransche bariton Raymond Tindel, in zijn eigen taal, de titelrol zingen. Op Dinsdag 6 December 1932 vond hier . . .