Advanced Search found 3 item(s) featuring "Credo"

1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
    1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
      1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)