Advanced Search found 3 item(s) featuring "De dode stad"

1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
    1923-01-09 Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" (L.O.)
      1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)