Advanced Search found 7 item(s) featuring "Dolle Hans"

1925-07-28 Georges Rency : "La dernière victoire" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  1920-10-11 Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst (F.)
   1924-10-24 J.K. Jerome : De blijde komst in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
    1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
     1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)
      1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)
       1925-05-25 De stilte op het tooneel: Causerie (Willem Putman)