Advanced Search found 3 item(s) featuring "De Dwingeland"

1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
    1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
      1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)