Advanced Search found 5 item(s) featuring "Eva"

1932-02-02 Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers (J.V.G.)
  1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
   1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
    1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)
     1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)