Advanced Search found 1 item(s) featuring "Gaat en vermenigvuldigt"

1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)