Advanced Search found 3 item(s) featuring "Genoveva van Brabant II"

1921-02 Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant, II (Eugene De Bock)
    1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
      1926-01-02 Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton" (Willem Putman)