Advanced Search found 4 item(s) featuring "Götterdämmerung"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
    1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
      1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
        1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)