Advanced Search found 3 item(s) featuring "De tragedie van den halfbloed"

1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
    1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)
      1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)