Advanced Search found 1 item(s) featuring "An ideal husband"

1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)