Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jephta of Offerbelofte "

1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
    1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)