Advanced Search found 10 item(s) featuring "Julius Caesar"

1935-07-03 Julius Caesar (N.B.)
  1931-08 Het Vlaamse Volkstooneel bij de opvoering van "Julius Caesar" (Pieter G. Buckinx)
   1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
    1919-02-16 Freuleken (T.B.)
     1931-08-23 De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (W.R.)
      1931-07-26 Julius Caesar (J.C.)
       1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
        1931-07-30 Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel (J.B.)
         1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
          1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)