Advanced Search found 1 item(s) featuring "Max Alsberg & Ernst Hesse"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . reeds vastgelegde stukken voor de drie eerste reeksen, zullen dan in den loop van het seizoen worden opgevoerd: "In Voorarrest" (Vor Untersuchung), door Max Halsberg en Otto Ernst Hessen ; "Een, Twee, Drie" samen met "Souper", beide stukken door Fr. Molnar ; "Circus Knie", door Zuckmayer ; . . .