Advanced Search found 1 item(s) featuring "Des meeres und der Liebe Wellen"

1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)