Advanced Search found 5 item(s) featuring "Een onnoozel hart in de wereld"

1930-04-26 Een onnoozel hart in de wereld (H.B.)
  1930-05-10 Het Vlaamsche Volkstooneel; "Een onnoozel hart in de wereld" door Michel De Ghelderode (Brunclair)
   1930-07 Een onnoozel hart in de wereld (Robert Erkens)
    1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
     1938-11-30 Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode (Willem Putman)