Advanced Search found 3 item(s) featuring "Sanguis Christi het spel van het heilig bloed"

1936-06-19 Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed (Willem Putman)
    1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
      1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)