Advanced Search found 2 item(s) featuring "De smid van de vrede"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
    1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)