Advanced Search found 3 item(s) featuring "Souper"

1931-10-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg: "Souper", "Een, twee, drie" door F. Molnar (Victor J. Brunclair)
    1932-12-02 Kon. Nederl. Schouwburg, "Souper" door Frans Molnar (Victor J. Brunclair)
      1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)