Advanced Search found 3 item(s) featuring "Spoken"

1926 August Strindberg: "De Kameraden" (Lode Monteyne)
    1933-04-07 Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan (Victor J. Brunclair)
      1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)