Advanced Search found 2 item(s) featuring "Spreekkoren"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
    1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)