Advanced Search found 2 item(s) featuring "Het zwakke geslacht"

1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
    1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)