Oud-Heidelberg

J.B., 1923-11-05


Source

De Standaard, 1923-11-05


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-15
 2. ◼◼◼◼◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-22
 3. ◼◼◼◻◻ J.B.: De advokaat der arme... 1923-09-24
 4. ◼◼◼◻◻ J.B.: Te Brussel: Kon. Vla... 1923-10-08
 5. ◼◼◻◻◻ J.B.: Czardasvorstin... 1923-09-30

TE BRUSSEL, KON. VLAAMSCHE SCHOUWBURG: "Oud-Heidelberg" (Willem Meyer-Foster)

Het is een werk dat nog in lang niets van zijn stemmige bekoorlijkheid zal verliezen. De romance van een voorbij studentengeslacht. Een spel van halve stemmingen, een zweempje melancholie en een zweempje tintelende blijheid op eenzelfden moment, de kleur en het lied van vrij levende jeugd op den drempel staande van jaren donkerte. Het zonneke en de regen even vóór het vaarwel.

Willem Meyer-Foster heeft dit gebeuren gezien met de oogen van Dr Juttner: Dr Juttner is de beeldigste gestalte uit Oud-Heidelberg. Nog één maal de terugkeer van jeugdgeflakker in het schilderachtig universiteitsoord na acht jaar grafleven in het slot van den prins. "Op de vorstelijke hoogte is het eenzaam en zwaar", leert hij den jongen erfprins, "en als men u later zegt dat de enkele vreugdemaanden en den eenvoud van Heidelberg naïf en leugenachtig waren, geloof hen dan niet". De fulpen zoetheid van ouden Nectarwijn die zingt in den mond, is Juttner. Känhe, de argelooze, landelijk-vrijpostige, herberg- en studentenprinses, een stukje blanke atmosfeer te Heidelsberg, Karel-Heinrich, de erfprins, het ondergaan van de kortdurende, gretig-gegrepen, jeugdfrischheid voor de koude zielloosheid van de hertogelijke regeering. En Lutz, de best-uitgeteekende der geganteerde clichés van het hof. Rond hen de gestalten geschaard van kastelein, tanten, studenten, muzikanten, hofbaronnen, maarschalk en lakeien, om als het ware meer lichtscherpte te geven aan de piekjes zon op de regentriestigheid van den grauwen muur. Romantisch Mij wel, mmar een blijvende aantrekelijkheid.

Een zeer mooi ensemble bereikte de groep van den K. VL. Schouwburg in deze opvoersing. En van af het eerste minuutje van het eerste bedrijf was het als een ruischen van stemming. Er moest na ieder bedrijf meermalen gehaald worden. Dit was ruim verdiend voor iederen speler, tot den minste toe. Het grootste aandeel van dit succes was echter ongetwijfeld bestemd voor Arie van den Heuvel als Dr Juttner. Mevr. I. De Veirman als Känhe. J. Duvosel als Karel-Heinrich, R. Dubois als Lutz.

Door stijlvol decorum wist men elk bedrijf uitstekend te omlijsten.

J.B.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-15
  Arie Vanden Heuvel • (author) J.B. • J.B. • (date-year) 1923 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◼◼◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-22
  J.B. • (date-year) 1923 • (author) J.B. • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • John Duvosel
 3. ◼◼◼◻◻ J.B.: De advokaat der arme... 1923-09-24
  Arie Vanden Heuvel • (author) J.B. • J.B. • (date-year) 1923 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◼◼◻◻ J.B.: Te Brussel: Kon. Vla... 1923-10-08
  Arie Vanden Heuvel • (author) J.B. • J.B. • (date-year) 1923 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◼◻◻◻ J.B.: Czardasvorstin... 1923-09-30
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B.
 6. ◼◼◻◻◻ J.B.: Ik dien... 1923-04-11
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B. • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Jack... 1920-12-27
  Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel • John Duvosel
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Pirandello in den Vl... 1924-10-09
  Arie Vanden Heuvel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  Arie Vanden Heuvel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ J.B.: De wedstrijd van het... 1927-02-23
  (author) J.B. • J.B.