Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Voorpagina

"Rosas danst Rosas", foto Jean-Luc Tanghe

Redactie

Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Johan Caliens, Curtis Carter, Lenora Champagne, Karel Hermans, Carlos Tindemans, Walter van den Broeck, Wim Van Gansbeke, Roger Van Rans beek.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak. Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (S nummers) kost 900 fr. of fl. 50; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

Spitscultuur

ETCETERA

Jaargang 1, nummer 3, juni 1983

IN DIT NUMMER

Kaaitheater 83

is een festival dat niet op makkelijke successen mikt en het artistieke risico niet schuwt.Successen waren er, niet het minst voor de Vlaamse deelnemers, en, zoals een festivalganger opmerkte, "zelfs de mislukkingen waren zinvol". Een kleine geschiedenis van het Kaaitheater, recensies en getuigenissen. Pag. 4

Franz Marijnen

neemt ontslag als artistiek leider van het Ro-theater. Een gesprek over Grotowski, Camera Obscura, de dood van het Duitse dramaturgentoneel, de praatgroepenziekte van het Hollands toneel en over zijn toekomstprojecten. Pag. 20

Jan Fabre

ontmoet in Gent de Amerikaanse kunstcriticus Curtis L. Carter die, danig onder de indruk, Jan uitnodigt naar de USA. Een verhaal over brandend geld, platgestampte boeken en gearresteerde acteurs. 'Art kept me out of jail' verklaart Fabre later in New York. De critici Carter en Champagne bespreken Fabres vroege werk, Theo Van Rompay heeft het met Fabre over 'Het is theater...', waarvan de tekst, tekeningen en foto's worden afgedrukt. Pag. 26

Theaterstad Gent

Hoe behandelt een stad de theaters, die zij binnen haar muren huisvest? In een eerste aflevering van een reeks over 'Stad en theater' neemt Daan Bauwens de lezer mee op een sightseeing langs de Gentse theaters. "Voor de theaterliefhebber is het voorlopig goed wonen in Gent." Pag. 42

Deze eerste 'gemeenschapsregering heeft een juist gevoel voor public relations, Flanders' Technology is onze sterkste promotiestunt van de jongste decennia. Maar uitgerekend deze regering beknibbelt het schamele budget van Cultuur, een sector die toch al met niet meer dan enig zakgeld naar huis gaat. Dat cultuur hèt uithangbord van een gemeenschap is - om even met p.r.-argumenten weerwerk te bieden - hebben onze buurlanden beter begrepen.

Meer dan alle politieke getouwtrek om de budgetten, is essentieel dat de Flanders'Technology-idee nu eindelijk eens geënt wordt op het cultureel-artistieke bedrijf. In de economische sector wordt research gestimuleerd, geïnvesteerd in nieuwe bedrijven, voorrang gegeven aan de spitstechnologie. Men trekt een wissel op de toekomst. Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur. Wie wil oogsten, moet zaaien, de boeren wisten het al.

Het jongste Kaaitheater, waarover in deze Etcetera uitvoerig wordt bericht, heeft aangetoond dat het Vlaamse spitstheater 'export-klaar' is. Dat de toneel- en dansgroepen van de spits vaak nauwelijks of helemaal niet gesubsidieerd zijn, in tegenstelling tot de vele Cockerill-Sambre-gezelschappen waarin men eindeloos geld blijft pompen, wijst er op dat het beleid - na zeven jaren theaterdecreet - dringend aan herziening toe is.

Liever dan dat de artistiek rendabele gezelschappen over dezelfde besnoeiingskam geschoren worden als de 'artistiek verlieslatende bedrijven', ontwerpe men een beleid. Is het wachten op een Rapport Gandois dat de artistieke rentabiliteit van de theatersector doorlicht?

De Redactie

In dit nummer ook nog

Vragen naar een toneelbeleid, pag. 2

"Moeder Courage", tien jaar Nieuwe Scène, pag. 50

Columns van Carlos Tindemans, pag. 40, Walter van den Broeck, pag. 17 en Wim Van Gansbeke, pag. 56

In de Kroniek berichten over "De Contrabas" in het Raamtheater, "Hamlet of de gevolgen van een kinderliefde" door Alex Willequet, "Oedipous" van Pol Peyskens in 't Stuc, "Het Schroot van de Vera Cruz" van Jo Coppens, Theater Frederik, "An Ideal Husband" door Maatschappij Discordia-Onafhankelijk Toneel, reisimpressies en leestafelkruimels. Pag. 57

Getimed

Mededelingen aan de redactie, bestemd voor Etcetera 4, zendt u aan het redactieadres voor einde juli. Advertenties dienen gereserveerd voor 15 augustus (tel. ( 02/219 6917). Etcetera 4 verschijnt half september 1983.

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64

Redactie-adres ETCETERA

August Ortsstraat 30

B-1000 Brussel tel. 02/513 14 18

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, 2onder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.

ISSN 0771-4807


Development and design by LETTERWERK