Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Voorpagina "North Atlantic", foto Patdck Meis

Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Johan Callens, Annie Declerck, Jean-Pierre De Decker, Goedele De Keersmaeker, Dirkje Houtman, Carlos Tindemans. Klaas Tindemans, Ingrid Vander Veken, Wim Van Gansbeke

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprini. Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of tl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 900IV. of fl. 50: een steunabonnernent (8 nummers) kost 20OOfr. of fl. 120: te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 \.-in Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-I050 Brussel.

ISSN 0771-4807 ISBN 90 6303 118 1

Hamburgers

ETCETERA

Jaargang 1, nummer 4, september 1983

IN DIT NUMMER

Globe & Wooster

Amerikaanse actrices spelen met vervaarlijke swing een fragment Heyermans -- in het Nederlands -- Amerikaanse militairen blijken plots Nederlandse acteurs. Een uitgebreide reportage over 'North Atlantic', dat veel meer is dan een bicultureel experiment van The Wooster Group en Toneelgroep Globe. Pag. 4

Heiner Müller

Muller is niet weg te branden uit Etcetera, maar wordt dan ook alom geroemd als Europa's belangrijkste toneelauteur van vandaag. Cryptisch auteur geeft heldere antwoorden op de vragen van Annie Declerck en Luk Van den Dries. Pag. 14

Merce Cunningham

Zelfs bij de laatste voorstelling die Cunningham ooit geeft, zal er nog wel iemand boos de zaal uitlopen, voorspelde een criticus. Naar aanleiding van Cunninghams nakende bezoek aan België, portretteert Goedele De Keersmaeker de peetvader van de post-modern dance. Pag. 36

Anton Van de Velde

In het decor van de tijd verdwijnen en enkel door je overlijden nog een glimp van je historische bestaan weten te geven, is meer dan cynisch. Het is Anton Van de Velde overkomen. Carlos Tindemans evalueert het werk van één van de spilfiguren van het legendarisch Vlaamsch Volkstooneel. Etcetera biedt u de integrale tekst van zijn destijdse successtuk 'Tijl'. Pag. 22

In dit nummer ook nog

Het repertoire van de Vlaamse gezelschappen in 83-84, pag. 2

Rik Hancké over het verdwijnen van Proloog, pag. 44

De stoute dromen van Théâtre Varia, pag. 42

De forse inkrimping van het theaterbudget, pag. 40

Columns van Jean-Pierre De Decker, pag. 13, Carlos Tindemans, pag. 35 en Wim Van Gansbeke, pag. 48

In de Kroniek berichten over 'Katia Kabanova' bij de Munt, Vlaamse scenografie in Praag, twee creaties van auteur René Verheezen, 'Casimir et Caroline' van het Théâtre de la Salamandre, eindexamens aan de toneelscholen, 'De Idioot en de Dood' van Arca, festivalimpressies, boekbesprekingen en leestafelkruimels. Pag. 49

Repliek heet de lezerspagina die in deze Etcetera wordt geopend. Pag. 55

Eerst het vreten, dan de moraal, heette het volgens Brecht. Eens de pensen vol, heeft het Westen 2ich van de oude moraal gepurgeerd. Een nieuwe is in de maak. We houden u op de hoogte.

Eerst het vreten, dan de cultuur, parafraseert menig cultuurboer, die zijn parels aan de zwijnen poogt te slijten. De zwijnen lopen te hoop in de hamburgertent om de hoek. Maar hamburgers zijn vooral pop art. Pop art is een datum in de geschiedenis: de internationale kunst bekent zich schaamteloos tot de geïndustrialiseerde wereld.

Jack Lang, Frans minister van cultuur, als geen ander van zijn collegae-cultuurministers thuis in de internationale kunst van vandaag, fulmineert tegen het hersen-verwekende culturele imperialisme van de USA, genre Dallas. In Le Nouvel Öbservateur geeft Delfeil de Ton hem lik op stuk: "De Amerikaanse film is, zoals heel Amerika zelf, een Europese creatie. (...) Wat we Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur van de geïndustrialiseerde wereld" (We citeren op gezag van Etheï Portnoy, De Brandende Kwestie, Tramlijn Begeerte', Vrij Nederland, 28/5/83).

Hetzelfde citaat leest u in deze Etcetera in de bespreking van North Atlantic, een 'Euramerikaanse' theaterproduktie, waarin precies de low' cultuur een belangrijke inspiratiebron is.

De cultuur van vandaag is complex, veelduidig, internationaal. Jack Lang schopt wild om zich heen maar raakt niets of niemand.

"Vlaanderen zag andermaal een belofte zich niet doorzetten" schrijft Carlos Tindemans over de onlangs overleden toneelauteur en -regisseur Anton Van de Velde (zie pag. 18). Beloften gedijen wellicht beter in een Vlaanderen dat niet 'Vlaamskiljonistisch' is (de term is van Jozef Deleu, zie Knack, 20/7/83) maar wel internationaal.

Stoverij is lekker, maar hamburgers zijn pop art.

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64

Redactie-adres ETCETERA

August Ortsstraat 30

B-1000 Brussel tel. 02/513 14 18

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.


Development and design by LETTERWERK