Archief Etcetera


Steve Paxton over Ave NueSteve Paxton over Ave Nue

De titel

"'Ave' is natuurlijk Latijn voor 'dag', 'Nue' is het Franse vrouwelijk naakt. Samen betekent het laan'. Veel van mijn titels zijn multi-interpretabel."

Foto's

"De dans werd gemaakt op basis van een partituur bestaande uit foto's en hoe die moeten geïnterpreteerd worden. De foto's komen meestal uit voetbalbladen. De bewegingen bij voetbal zijn erg interessant, vooral dan hoe het gewicht verplaatst wordt. Ik gebruik deze bewegingen als iconen, ze moeten zo exact mogelijk nagemaakt worden. Dansers missen natuurlijk de aanleiding van de beweging, maar ze moeten proberen even hoog van de grond te komen en in een even absurde positie als de speler 'vanzelf deed. De voetballer heeft natuurlijk het voordeel om op gras te vallen. Hier vallen ze op een harde vloer."

Rijdende tribunes

"Ik weet niet of het een betekenis heeft. Het effect van die lange gang met zijn specifieke architectuur geeft de visuele indruk van het renaissanceperspectief. Dansers kunnen heel klein worden, of ontzettend dichtbij. Ik wou graag één lange trage beweging, maar we vinden daarvoor geen machine. Het wordt dus trekken en stoppen."

Europese dansers

"Dansers zijn overal hetzelfde. Hier zijn ze misschien wat meer gedisciplineerd. Dans creëert eenzelfde soort instelling. We delen iets dat buitentalig is, buiten het weten ook, wat te maken heeft met de fysieke aanwezigheid."

Beweging

"Ik ben geïnteresseerd in de beweging van een lichaam, puur fysiek. Ik ben daartoe gekomen door het contact met krijgskunsten als Aikido en Tai-Chi, bewegingssystemen die niet vanuit een esthetische motivering vertrekken. Dat was een hele bevrijding voor mij. Ik ga uit van zwaartekracht, wrijvingen en impulsen."

Kennis

"Kunst is voor mij heel duidelijk een manier om kennis te verkrijgen over de wereld. En een heel goeie manier. Het kneedt ons denken. De zwaartekracht b.v. intrigeert me, ook al weet ik er wetenschappelijk gezien niks van af. Het is mij eerder te doen om een soort werkwijze zoals bij die primitieve man uit Samoa, die heel alleen heel ver de oceaan opging zonder enig idee van navigatie, zonder instrumenten. Hij vond zijn weg door zeer aandachtig naar de sterren te kijken, door de zon te volgen, door te luisteren naar wat de wind en de vogels hem aan informatie konden verteilen. Zelfs zijn eigen scrotum gaf hem indicaties. Ik weet niet precies wat hij deed; het had iets te maken met de zwaartekracht, met een systeem dat wij niet meer kennen; hij gebruikte zijn lid als een soort slinger om de aard van de golven te bepalen."

Taal

"Ik denk dat er reden is tot pessimisme, maar terzelfdertijd is de taal eigenlijk het beste instrument dat we hebben, maar door zijn snelheid en lichtheid is het ook een instrument van verwarring. We gebruiken taal als substituut voor sensaties, niet als een substantiëring van de resonantie tussen mensen. Dat is eigenlijk het belangrijkste dat ik te zeggen heb."

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1985-06, jaargang 3, nummer 11, p. 13

Trefwoorden zwaartekrachtbeweginginstrumentdanserskennistaalheeldeedfoto

Namen AikidoAve NueDansEuropeseFranseKunstLatijnSteve PaxtonTai-Chi


Development and design by LETTERWERK