Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in oktober, januari, april en juli.

Voorpagina

De Mahabharata (Peter Brook) foto Georges Méran

Redactie

Pol Arias, Marijke Caris, Jef De Roeck, Geert Opsomer, Johan Thielernans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Wil Beckers, Edward Van Heer, Alex Mallems

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencopfint, Leuven

Zetwerk

Kris Pion, Brussel

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (4 nummers per abonnee, vanaf 25 abonnees) kost 450 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, VesaLiusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers

kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en

Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel

ISSN 0771-4807 11 7440 008 0

ETCETERA

Jaargang 3, nummer 12, oktober 1985 IN DIT NUMMER

Dààg, Poma

84-85 85-86

Zonder heimwee keek Etcetera op het voorbije seizoen terug. Zes redacteurs sprokkelden uit een mager theaterjaar de mooiste herinneringen bij mekaar. Onderwijl keek het andere oog, een illusie armer maar toch vol verwachtingen, naar wat het volgende speeljaar te bieden heeft. De twee seizoenen van Etcetera. Pag. 2

Peter Brook

schrijft al dertig jaar theatergeschiedenis. Eerst in Engeland bij de Royal Shakespeare Company, later in Frankrijk bij het Centre International de Créations Théâtrales.

Na een paar jaar met vallen en opstaan werken aan een antropologisch theater, verrichte hij nu weer een theatermirakel met het negen uur durende epos de 'Mahabharata'. Over Peter Brook, vroeger en nu. Pag. 6

De Studio

Springen, vallen, in koor zingen, klassieke en moderne dans, salon- en tapdans, acrobatie, schermen,. .. alles leren ze in de Studio, zelfs acteren.

De Studio werd onder impuls van Herman Teir-linck opgericht en bestaat binnenkort veertig jaar. Hoe is de school geëvolueerd en hoe verhoudt Teirlincks huis zich ten opzichte van het huidige theatergebeuren. Luk Van den Dries vroeg het aan Aafke Bruining, Tone Brulin, Johan Heestermans en Jaak Van Schoor. Pag. 20

Hadewych

is een 13de eeuwse mystieke dichteres die erg mooie minnelyriek schreef. Naar aanleiding van de mystieke ervaring bij Hadewijch zoekt Frie-da Pittoors naar de rol van het genot in het proces van zelfverwerkelijking. Tekst en fotoverslag van deze produktie en aandacht voor de carrière van Frieda Pittoors. Pag. 27

In dit nummer ook nog

Lucinda Childs en het Klapstuc 85, pag. 16

Het theaterdecreet, aanpassen of afschaffen? pag. 38

Vrije tribune van Wil Beckers, pag. 41

Een gesprek met Paul De Bruyne, artistiek leider van Globe, pag. 42 Twintig jaar NTG, pag. 46 Column van Jef De Roeck, pag. 52

In de Kroniek recensies van 'Danton' (Theater La Luna), 'Ik Jan Cremer' (De Voorziening), ' 1585' (KNS), 'Hibari To Nejaka' (Byakko-Sha), 'Die Meistersinger von Nürnberg' (Nationale Opera), een portret van The National Theatre, impressies van diverse theaterfestivals, brieven, leestafelkruimels en oprispingen in de marge, pag. 53

Met Martens V verlaat ook minister van cultuur Poma I voortijdig het politieke toneel. Gedurende vier jaar voerde hij een liberale cultuurpolitiek met de mond vol zelffinanciering en sponsoring, maar met de beurs stijf dicht. Voor het eerst sinds het in werking treden van het theaterdecreet werd een einde gemaakt aan de stijging van het budget (dat, nogmaals en encore, in vergelijking met het buitenland belachelijk laag is) en werd er zelfs fors ingeleverd. Het resultaat is bekend: kleinere produk-ties, gammele decors, acteurs met vrijstelling van stempelcontrole, een risicoloos repertoire en dubieuze verkoopstechnieken.

Enig lichtpunt in het donkerblauwe crisisbeleid is dat de zogenaamde 'experimentenpot' tot twee keer toe ruim werd aangevuld. Ook Poma's belofte het theaterdecreet te laten herzien door de Raad van Advies voor Toneel (RAT) stemt hoopvol, hoewel het nog de vraag is hoe dat zal gebeuren. Na 13 oktober komt er immers een nieuwe minister met waarschijnlijk andere directieven. De RAT weet het zelf ook niet goed en vraagt alvast raad aan iedereen die wil. In het in Etcetera gepubliceerde rapport kondigt zij, in schabouwelijk Nederlands, wel aan Voor volgend jaar prioritair in de sector van de D-groepen grondige wijzigingen met het oog op een duidelijke situatie door te voeren.' Wie het theater volgt weet dat enkel in de onderste regionen van het decreet nog wat te beleven valt. Bijna alles wat daarboven zit lijdt aan acute artrose: de spreidingsgezelschappen spreiden, maar wat eigenlijk; de repertoiretheaters vatten hun opdracht niet. De crisis van het theater is vooral een crisis van het repertoiretheater. De symptomen daarvan schreien ten hemel. Geen rat die het ziet of er wat aan doet.

Luk Van den Dries

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaiiusstraat 1 B-3000 Leuven Tel. 016/23 12 64

Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-1000 Brussel Tel. 02/512.14.13

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. no part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.


Development and design by LETTERWERK