Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in oktober, januari, april en juli.

Voorpagina

Oedipus Thalia Theater-Foto Henrichs

Redactie

Pol Arias, Jef De Roeck, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Johan Callens, Olga Deckers, Wim De Mont, Mark Deputter, Fred Inl'Panis, Patricia Kuypers, Annemarie Lambrechts, Alex Mallems, Jo Nachtergaele, Frank Peeters, Monique Spithoven, Sander Van den Broecke, Werner Van den Mooter, Edward Van Heer, Hedwig Verlinde en Katie Verstockt

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650 fr. of fl.40 (CJP 600 fr. of fl. 37);

een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 1200fr. of fl.74; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr, of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33,12,014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA

Losse nummers

kosten 190 fr. of fl. 12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

Jaargang 4, nummer 13, april 1986 IN DIT NUMMER

Ivo Van Hove

debuteerde in 1981 met het veelgeroemde Geruchten. Vorig seizoen fusioneerde zijn groep Akt met het Gentse Vertikaal en werd Van Hove artistiek leider van het gezelschap. Een interview en bespreking van de recentste produkties van Akt-Vertikaal. Pag. 8

Dans

De dans is in beweging. Genres versmelten nieuwe namen melden zich, traditie en vei nieuwing doen een voorzichtige toenade ringspoging. Etcetera registreert: Klapstu '85, Sous Ie Pont '86, Maguy Marin en Ba Iet-Opéra de Lyon, Gerardjan Rijnders e Het Nationale Ballet, het debuut van Hui mand, een nieuwe Vanrunxt. Pag. 19

Ivonne Lex

neemt het roer over van een zinkend schip: de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen. Was haar benoeming een politiek uitgemaakte zaak? Krijgt zij de KNS-mastodont weer vlottend? Hoe denkt ze dat te doen? Beschouwingen bij een vacature in Vlaanderens grootste schouwburg, en een interview met la Lex. Pag. 27

Frans Franz/Alles Liebe...

Ontevreden met wat schrijvers vandaag aan toneel produceren, grijpen theatermakers vaker zelf naar de pen: om uit bestaande teksten een eigen versie te schrappen of om zelf stukken te schrijven. Twee voorbeelden van nieuwe dramaturgie, 1 Trans Franz" (Dito'Dito) en ''Alles Liebe'' (Per-ceval - Roofthooft) integraal afgedrukt en ingeleid door Geert Opsomer. Pag. 39

In dit nummer ook nog

Waar blijft het theaterbeleid? pag. 2

Gosch te gast in het NTG. Een interview en een bespreking van "Oedipus", pag. 14

Karst Woudstra over Lars Norén en een vergelijking van twee "Demonen", pag. 34

Twee delen uit The Civil Wars van Bob Wilson en een confrontatie met Bob Wil-

son- Jan Fabre, pag. 51

Een gesprek met regisseur Jan Ritsema, pag. 54

Oscar de Gruyter, de mot in de mythe, pag. 57

Sam Shepard, een portret en twee Vlaamse creaties, pag. 61

Columns van Werner Van den Mooter, pag. 33 en Jef De Roeck pag. 67

In de Kroniek recensies van "Tyrannie der Hulpverlening" (de Witte Kraai), "Hora

est" (KVS), "Een bruid in de morgen" (MMT), drie Muntprodukties, twee "King Le-

ars", "De Sapeurloot" (De Verrukking/Theaterassociatie), "Sneeuw" (Guy Cassiers),

"Het respectabel trouwfeest" (Antigone), "Amphytrion" (Mannen van den Dam), in

memoriam Johan de Meester, elders gelezen en een boekenrubriek, pag. 68

Goed nieuws

Nummer 13 was een lastige kaap, ook voor Etcetera. Bij het beëindigen van de derde jaargang en de overname van Kritak door de groep Meulenhoff, stonden we plots op straat, klaar voor wat een kalvarietocht zou worden langsheen de steeds kleiner wordende uitgeverswereld in Vlaanderen. "Prachtig hoor, die Etcetera, maar," etc.

Toen kenden we Den Gulden Engel nog niet, een gloednieuwe uitgeverij in het Antwerpse, waar ons enthousiasme snel vertaald werd in zoemende zetmachines, rollende persen, een nieuw nummer, een nieuwe jaargang.

Den Gulden Engel biedt goede perspectieven: een kortere produktietijd, een onwrikbare planning, een betere verspreiding. Meer armslag voor de redactie, een betere service voor de lezer. Dat Etcetera een tikje duurder is geworden na drie jaar, kan bij dat alles geen punt zijn.

Etcetera 13 is er. Meer dan een half seizoen moest er zijn neerslag in krijgen. Zo vind je in de Kroniek seizoenopeners naast recente premières, de Knee-Plays van Bob Wilson (1985) naast het Romeinse deel V van de Civil Wars (april '86). Oscar De Gruyter is inmiddels 101 jaar geleden geboren, maar Yvonne Lex is nog maar pas benoemd. Samengevat wat te lang voorbij was, uit de veelheden de grootheden geselecteerd, het oog verlustigd aan het belangrijkste theater-, opera- en dansgebeuren, het oor geleend aan spraakmakende theatermensen van vandaag. Dat is nummer dertien. Een lastige kaap werd een goed uitziende knaap.

De pauze, lezer, duurde lang. Maar achter de schermen was het een gedraaf van jewelste. Alles is rustig nu. De criticus heeft zijn mooiste potlood geslepen.

Luk Van den Dries

ETCETERA

is een initiatief van Hugo

De Greef en Johan Wambacq;

is een uitgave van

Uitgeverij Den Gulden Engel,

Herentalsebaan 455,

2220 Wommelgem

verantwoordelijke uitgever is

Luk Van den Dries,

Van Eyckstraat 45, 1050 Brussel


Development and design by LETTERWERK