Archief Etcetera


(advertentie)RENAULT

KREDIET

FINANCIERING Renault Krediet kan alle voertuigen van het

Renault Verkoopsgamma financieren. Door verkoop op afbetaling kunt U de aankoop van een voertuig financieren en uw betaling spreiden over een vooraf bepaalde termijn. U bent eigenaar.

LEASING Indien U uw voertuig voor professionele

doeleinden benut, kan U door de huurkoop, of leasing die-Renault Krediet U biedt, een termijn vaststellen gedurende dewelke U het voertuig huurt - en na afloop van deze termijn eigenaar worden voor een minimum waarde (meestal 5%) die strikt en kontraktueel voor U wordt vastgelegd.

VERHURING De verhuring op lange termijn welke door

OP LANGE TERMIJN Renault Krediet op punt werd gesteld, biedt

U voor een welbepaald aantal kilometers, en vooraf bepaalde duur een voertuig tegen huur-betaling. Deze formule kan gespreid worden over 12 tot 48 maanden, met mogelijkheid tot opnemen van complementaire diensten, zoals onderhoud, reparaties, banden, vervangingsvoertuigen, verzekeringen...

Voor alle inlichtingen:

RENAULT DEURNE n.v.

We hebben de toekomst mee.

Boekenberglei 1

2100 Deurne

Tel. 321.78.10

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1987-12, jaargang 5, nummer 20, p. 26

Trefwoorden renaultvoertuigkrediettermijnfinancierenleasingverhuringdeurneeigenaarvooraf

Namen Indien URenault KredietRenault Verkoopsgamma


Development and design by LETTERWERK