Archief Etcetera


(advertentie)Yves Desmet, hoofdredakteur.

Politici staan niet langer op een sokkel. Partijen ontvolken, de oude bastions verzakken, de strijd van de grote ideeën lijkt gestreden. Het blikveld van de nieuwe generatie wordt niet meer in links en rechts verdeeld door een stel zuilen. Prima. Maar

daarmee zijn ook de vertrouwde onafhankelijk gezichtspunt. Even

oriëntatiepunten weg. ongebonden als onze lezers zelf.

De kaarten moeten dus elke dag bij- Als bewijs dat De Morgen geen krant

getekend worden. En dat is precies is die de dingen zwart-wit ziet, krijgt

wat De Morgen doet. We zoeken voor u ze voortaan met meer kleur. De

u uit welke vlag welke lading dekt. rechter- en linkerpagina's blijven

Wie welke positie inneemt. En wie behouden. Maar daar moet u verder

z'n perken te buiten gaat. Vanuit een niets achter zoeken.

De Morgen

Onafhankelijk Dagblad

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1996-02, jaargang 14, nummer 54, p. 45

Trefwoorden morgenonafhankelijkwelkezoekenmeermaarniet

Namen De Morgen


Development and design by LETTERWERK