Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq Redactie

DRIEMAANDELIJKS JAARGANG XV Nr60 JUNI 1997 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Marleen Baeten, Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte,

Marianne Van Kerkhoven Eindredactie

Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee

Jef Aerts, Pol Arias, Ronald Geerts, Rudi Laermans,

Bart Meuleman, Griet Op de Beeck,

Geert Opsomer, Clara Van den Broek,

Luk Van den Dries, Katie Verstockt Etcetera wordt uitgegeven door

Theaterpublikaties vzw

Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

tel. 02/201 09 18 Etcetera wordt gesteund door

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

administratie Cultuur, de Vlaamse

Gemeenschapscommissie van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

de Nationale Loterij. Abonnementen

Informatie op pagina 64

Foto omslag

Doek van Erik Lagrain in: De ondergang van de Titanic - Toneel producties De Tijd / Patrick De Spiegelaere Foto Jukebox Rob Stevens

3 Geschiedenis en theater: de speler en de chroniqueur

Geert Opsomer duikt met filosofen en historici in de geschiedenis van het theater

10 De Vere: theater zonder veel cinema

Luk Van den Dries over repertoire als theaterfeest

14 Een sculptuur van sneeuw

Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Tone Brulin

19 Van kermisspelers en religieuze spelers

Pol Arias en Marleen Baeten in gesprek met Nand Buyl

24 Dans / tijd

Katie Verstockt over de relatie tussen dans en tijd

27 Manifest

De modernisering heeft nooit plaatsgevonden

Fragmenten uit Wij zijn nooit modern geweest van Bruno Latour

29 De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart

Rudi Laermans over Crash Landing en Splayed Mind Out

34 Choreografie van de tic

Een essay van Pascal Gielen naar aanleiding van Fra Cervello e Movimento - bianco van Emio Greco en Pieter C. Scholten

38 De dans van zachte machines

Kurt Vanhoutte over Our Brief Eternity van de Canadese dansgroep The Holy Body Tattoo

41 Pleidooi voor de tweede e

Clara Van den Broek over de editie '97 van festival De Beweeging

47 De traagheid die twijfel toelaat

Griet Op de Beeck over theatermaker Lucas Vandervost

51 Het contaminerende spreken

Een essay van Jef Aerts over multiculturalisme en theater

57 Jukebox

Over het spelen voor lege zalen, een elegie van Bart Meuleman

Over subsidiebeleid, opgelegde samenwerkingsverbanden en de adviesraad: een lezersbrief van Luk Nys, artistiek leider van Nova Zembla, en het relaas van Johan Thielemans, voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst

De Océ Podium Prijs: bedenkingen van Marleen Baeten én het integrale juryrapport

Ronald Geerts las Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis

(kredietbank)

Partner

voor Cultuur


Development and design by LETTERWERK