Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

DRIEMAANDELIJKS JAARGANG XVI Nr65 OKTOBER 1998 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Redactie

Marleen Baeten, Pascal Gielen,

Clara Van den Broek, Kurt Vanhoutte,

Marianne Van Kerkhoven Eindredactie

Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee

Patrick Allegaert, Sigurd D'Hondt,

Tim Etchells, Naomi M. Jackson,

Koen Tachelet, Pieter T'Jonck, Bart Verschaffel,

Ellen Zwiep Van 't Hof; vertalers: Katleen Bracke,

Bert Bultinck, Sophie Burm Etcetera wordt uitgegeven door

Theaterpublikaties vzw

Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

tel. 02/201 09 18, fax 02/203 02 05 Etcetera wordt gesteund door

het Minister van de Vlaamse Gemeenschap,

administratie Cultuur, de Vlaamse

Gemeenschapscommissie van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, de Nationale Loterij. Abonnementen

Informatie op pagina 64

Foto omslag

Klompendans - Holland, Michigan Foto Jukebox Rob Stevens

2 Redactioneel

VOOR ECHT VERKLAARD

3 Manifest: tien keer een gooi naar authenticiteit

Door Tim Etchells van Forced Entertainment.

6 Samenvallen met wat je denkt

Marianne Van Kerkhoven over de werkmethode van regisseur Jan Ritsema

11 Theater van de vervuiling

Koen Tachelet over Giulio Cesare van de Societas Raffaello Sanzio

15 Een verlangen naar onsterfelijkheid

Marleen Baeten over Weg van Josse De Pauw en Kung Fu van Victoria

21 Hoe moeilijk is het om de anarchie van de werkelijkheid te tonen?

Pieter T'Jonck over authenticiteit in het werk van Alain Platel en Arne Sierens en over hun recentste producties: Iets op Bach en De broers Geboers

24 Foto's, teksten, (gesprekken)

Bart Verschaffel over het boek De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit van Jan Lauwers & Needcompany

28 Postmodernisme met nationalistische trekjes

Naomi M. Jackson over Amerikaanse danskritiek versus Europese dans en over de receptie van het werk van choreograaf Jiri Kylian in Amerika

32 Holland, Michigan

Hoe definieer je authenticiteit? Ellen R. Van't Hof over de Klompendans, gedanst door nazaten van Nederlandse immigranten in de States

35 Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois

Sigurd D'Hondt over wereldmuziekfestivals

38 Produceren in een groot huis - 1 en 2

Een dubbelportret als eerste aflevering van een reeks over produceren

38 Luk Perceval en Het Toneelhuis

44 Guy Cassiers en het RO Theater

48 Eerst de taal, dan het beeld

Marleen Baeten over de theatervoorstelling Rotjoch (regie Guy Cassiers) en de film Zyklus von Kleinigkeiten (regie Ana Torfs)

53 Lucht van de stallen

Marianne Van Kerkhoven sprak met Ritsaert ten Cate over Mickery en DasArts: momentopnamen uit meer dan dertig jaar theaterpraktijk

58 Waarom kijk je omhoog?

Patrick Allegaert rapporteert over 10 weken DasArts bij Victoria: een kunstopleiding, wat is dat?

63 De dood van een kunstenaar is onherroepelijk

In memoriam Thierry Salmon, door Marianne Van Kerkhoven


Development and design by LETTERWERK