Archief Etcetera


De geloften van Wayn Traub: State of the Union van het Theaterfestival 2004De geloften van Wayn Traub: State of the Union van het Theaterfestival 2004

De geloften van Wayn Traub

STATE OF THE UNION VAN HET THEATERFESTIVAL 2004

De negen geloften

11k zal streven naar meesterschap door de nodige tijd te maken voor - en grote aandacht te besteden aan studie, onderzoek, discipline, training, experiment en vakmanschap.

2 Ik zal de sociale, menselijke en artistieke relevantie van het creatief idee als maatstaf nemen voor het realiseren van elk artistiek project.

3 Ik zal slechts kiezen voor totale creaties waarbij elke etappe van het artistiek proces vertrekt vanuit eigen ideeën, verhalen, teksten, muziek en vanuit de creatieve kracht van mijn artistieke medewerkers en acteurs. Ik zal voor deze medewerkers kiezen enkel en alleen omwille van hun vakmanschap, hun artistieke kwaliteiten, hun bezieling en engagement.

4 Ik zal niet streven naar perfectie, maar naar het voortdurend optimaliseren van het artistieke resultaat. Elke keuze in het artistieke proces zal ik maken omwille van de kwaliteit, de relevantie en de noodzaak ervan.

5 Ik zal geen enkele artistieke daad verrichten uit materiële, promotionele of politieke overwegingen, uit eergevoel, uit machtsdrang, uit arrogantie, uit aandachttrekkerij, uit dwang, uit gewoonte, uit persoonlijke luiheid of uit zwakheid.

6 Ik zal trouw blijven aan mijn medewerkers en acteurs, en dit in een sfeer van eerlijkheid, bezorgdheid, liefde, wederzijds engagement en respect, met als enige doel het streven naar een hogere kunstvorm en een wederzijdse bezieling.

7 Ik zal als mens en als kunstenaar een positie innemen van nederigheid, van waardigheid, van soberheid. Ik zal de nodige keuzes maken en de nodige tijd nemen om die levenskeuzes te vervullen.

8 lk zal de volledige verantwoordelijkheid nemen over het al dan niet slagen van elke etappe in het artistiek, productioneel, sociaal en persoonlijk aspect van de creatievorm.

g Ik zal trouw blijven aan mijn roeping.

Met dank,

Wayn Traub

State

Ik verkoos om in mijn State of the Union geen kritiek te geven op de theaterwereld. Ik had geen mening of adviezen klaar voor het nieuwe subsidiebeleid en onthield me van elke vorm van theoretisch manifest.

In de plaats daarvan gaf ik toe te hebben nagedacht over mezelf en mijn toekomst als mens en kunstenaar. De volgende negen geloften zijn daarvan het resultaat. Ik las ze die avond plechtig en met de hand op het hart voor.

Overeenkomstig de inhoud kondigde ik ook aan consequent te zullen kiezen voor een lange periode van studie en terugtrekking, om aan mijn vakmanschap te werken en een aantal nieuwe projecten voor te bereiden.

Sinds 1 november woon en werk ik in Parijs. Ik volg er een reeks studies (scenarioschrijven, antropologie, zang en theologie) en bereid er mijn tweede langspeelfilm voor.

Wayn Traub

Volledig artikel als PDF

Auteur Wayn Traub

Publicatie Etcetera, 2004-12, jaargang 22, nummer 94, p. 40

Trefwoorden geloftentraubwaynvakmanschapbezielingunionnodigeetappestreven

Namen ParijsWayn Traub


Development and design by LETTERWERK