Archief Etcetera


Sperma is/spermcube isSperma is/spermcube is

In de provincie Limburg (en daarbuiten) loopt van mei tot oktober Power 25 Plays, Interior Desires, Exterior Spaces, een experimenteel artistiek onderzoek naar verschillende krachtverhoudingen die in de regio leven. In het kader daarvan stelt Philippe Meste tot eind september in het Hasseltse kunstencentrum Z33 Spermcube voor. Sinds twee jaar roept de Parijse kunstenaar Meste – onder meer via zijn webportaal spermcube.org maar ook tijdens lezingen en tentoonstellingen – op tot donatie van sperma. Hij wil 1000 liter van het goedje bijeen krijgen, om dat onder te brengen in een tot voor kort onbestaande glazen container waarin het constant 20 graden onder nul is: de Spermcube. • Dit kunstwerk maakt deel uit van de reeks gasm, wat staat voor Gun, Action, Sex and Money, de vier centrale thema's in zijn oeuvre. Binnen het thema Money, dat nauw samenhangt met Sex, presenteert Meste Spermcube. • In samenspraak met de kunstenaar en met het Euregionale tentoonstellingsproject After Cage realiseerde Power Plays het recipiënt. Te gepasten tijde wordt de Spermcube in Hasselt aangevuld met donaties. Daarnaast zijn er inzamelposten in Maastricht, Luik en Aken opgesteld. Ive Stevenheydens, curator van Power Plays, schreef de volgende tekst.

De Parijse kunstenaar Philippe Meste roept op tot donatie van sperma.

Sperma is Het leven maar Sperma kan ook De dood inhouden Sperma is Lust We hebben er allen Mee te maken De helft van de wereld Produceert De andere helft Wacht er op Het is de mensheid Sperma staat voor Mannelijkheid voor Macht voor Dominantie Goedele Liekens, het Vlaamse media-icoon met Een of andere graad in seksuologie Zei ooit in Een slecht weekblad of op Een fout tv-programma Dat sperma naar kastanjebloesem ruikt Zelf nog niks Van gemerkt Sperma staat symbool voor een cascade Van betekenissen en contexten Sperma is Een eiwitstructuur Incluis desoxyribonucleïnezuur Ons bekend als DNA Dus ook Sperma draagt erfelijke informatie

Lieve Philippe Meste, Wel Jij houdt van schoonheid Jij bent Een kunstenaar Van het esthetische Philippe Meste is Om nog het minste te zeggen Ambitieus Philippe Meste is de kunstenaar van Het uitstoten Een kunstenaar van actie Van onbeschaamdheid Directheid Volgens sommigen ook Een kunstenaar van botheid Philippe Meste draait rond Guns – Sex – Action – Money Philippe Meste gaat over Schieten Stelen Protesteren Ejaculeren Philippe Meste heeft Ongeveer vier liter Sperma verzameld van Donoren van over de hele wereld

Lieve Philippe, Jij wil duizend liter Spermcube staat voor Duizend liter Eén kubieke meter Eén ton Spermcube staat voor Een camouflage Een bevroren monoliet Een glazen sculptuur Geen vermomming hoor Maar een duidelijke referentie Aan de dode minimal art Leven in Een dode vorm Hey! In feite mensen, Het is heel koud in de Spermcube Wel zeker Rond de min twintig graden Celsius

Doneren zou Of beter Masturberen zou moeten Intiem heten Een persoonlijke beleving Al dan niet gedeeld Een fantasie Een beleving Vertaald in een witte Een beetje doorzichtige Kwak Die naar kastanjebloesem Hoort te ruiken Spermcube is Intimiteit in het meervoud In team? Spermcube draait rond Verzamelen en doorzetten Continueren Accumuleren en conserveren Alles in een willekeurige orde Een verzameling van Intieme pleziertjes Spermcube vervaagt het individuele Laat het collectieve de bovenhand voeren Ieder lijkt Wel gelijk in de Spermcube Op hetzelfde niveau Door elkaar Spermcube moet wel De ultieme vorm van het universele zijn Spermcube is tegelijkertijd Communisme En globalisme In hun meest ultieme vorm

Spermcube lijkt op een provocatie maar Het is Een filosofische bom Vol paradoxen Dwingend tot reflectie Spermcube is de ultieme collectie Van een vloeistof Die door uitsterven Bedreigd is

Niet langer bestaan Spermcube is Het ultieme moment Voor de eenentwintigste eeuw

Spermcube roept Een akelige vraag op Die van het Eeuwige Leven Wat te doen hiermee in – om maar iets te zeggen – Een jaar of duizend? Wat met biotechnologie dan? Evolutie is Naar het schijnt niet te stoppen Moeten we dan Dat Eeuwige Leven creëren? Moeten we dan Die miljoenen DNAafdrukken Bewaard in Deze kouwe kubus Laten verdergaan? Apart? Als entiteiten? Of moeten ze Muteren tot Volgens het Romantische Idee Van de andere De volmaaktheid? Of het monster?

Spermcube is Te koop Deels Wie niet geeft, die geeft Afstaan of afgeven Spermcube is dus

Van ons allemaal The capitalist market space in Eén kubieke meter Spermcube staat voor Honderdduizend euro Spermcube en Philippe beloven ons Direct return Spermcube is money

Spermcube In tegenstelling tot Spermabank Spermcube dwingt Ons tot bijdrage Tot geven In vloeistof of in munten

Lieve Philippe, Je hebt vier liter Slechts negenhonderdzesennegentig liter Te gaan Weet je mensen Dit is Anoniem Waarom zouden we Niet een klein beetje Geven

www.spermcube.org www.g-a-s-m.org www.powerplays.org www.z33.be www.aftercage.com


Development and design by LETTERWERK