Archief Etcetera


(Cover)(Cover)

tijdschrift voor Podiumkunsten

etcetera 111

jaargang 26, nr. 111, april 2008 Belgie: € 7,00 - Nederland: € 9,00

p309488 | afgIftekantoor 1080 Brussel 8 | verschIjnt 5 x per jaar (feBruarI, aprIl, junI, septemBer, decemBer)

Johan Leysen:

‘Ik wIl vermIjden dat Ik een oordeel ga spelen'

Hugo Claus | MauriCe Béjart | Meeting Points | wunderBauM

Volledig artikel als PDF

Auteur (Cover)

Publicatie Etcetera, 2008-04, jaargang 26, nummer 111, p. (cover)

Trefwoorden april

Namen BelgieBrusselJohan LeysenNederlandPodiumkunsten


Development and design by LETTERWERK