Archief Etcetera


Column: AengespoeldColumn: Aengespoeld

Convenant

Een maandenlange en zelden geziene e-campagne was aan de Grote Bijeenkomst in Oostende voorafgegaan. De weersomstandigheden (een heldere hemel!), de keuze van de dag (een vrijdag in mei!), de locatie (het Kursaal!) en het programma (de agenda!) waren zeer sterke troeven om veel leden naar de kust te lokken. Uiteindelijk daagden 827 van de 939 vooraf ingeschreven deelnemers op. De woordvoerder van de organisatie sprak over ‘een overweldigende opkomst', ‘een golfbrekermoment voor de sector' en ‘eb en vloed, beide op één dag'. Ook logistiek was niets aan het toeval overgelaten. Op de zeedijk had CultuurNet Vlaanderen twee dranghekken en vier grote videoschermen opgesteld zodat voorbijgangers, joggers, drie (geïdentificeerde) vakbondsafgevaardigden en leden die hun lidgeld (nog) niet hadden betaald, het gebeuren toch live konden meemaken. Een krachtige windstoot uit het noorden zorgde er voor dat de debatten, dankzij één losgerukt scherm, eventjes in Zandvoorde (11u25) en in Gistel (12u15) rechtstreeks te volgen waren.

Twee bussen met elk 48 individuele kunstenaars uit Antwerpen hadden geen geluk. Zij parkeerden zich 's ochtends vroeg, door een falend gps-systeem, op een ferry die een paar minuten later naar Ramsgate vertrok. De gedupeerden gaven unaniem de voorkeur aan een dagvergoeding en een bezoek aan Londen boven een snelle repatriëring. De Grote Bijeenkomst nam telefonisch akte van hun volmachten, nodig voor de verkiezingen later op de dag.

Het ochtendprogramma moest noodgedwongen worden aangepast. Aanslepende begrotingsbesprekingen hielden de minister, de meest prominente genodigde van de dag, in Brussel. Er werd druk over en weer getelefoneerd met een kabinetsmedewerker die een aantal beleidskeuzes van de minister kon komen toelichten. De betrokkene haakte uiteindelijk af omdat de organisatie zijn veiligheid ter plaatse niet kon garanderen. De vervroegde koffiepauze verliep daardoor in een zeer ontspannen en hartelijke sfeer. Enkel het zang-, dans- en hoofddekselverbod zorgde voor nervositeit bij een vijftigtal leden uit de links-radicale artistieke hoek. Zij vroegen en kregen een kort onderhoud met een vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur om hun grieven kenbaar te maken.

De vergadering kon de rest van de ochtendagenda vlekkeloos afwerken. De interventies waren door de transversale themawerkgroepen goed voorbereid en ook regionaal voldoende gediversifieerd. De voorzitter dankte de leden voor hun bijdrage aan het debat en sprak verzoenende taal na de incidenten van het voorbije jaar. Na zijn woorden piekte de applausmeter, wat heel even de ontvangst van het middagnieuws op de lokale radio stoorde.

In samenwerking met de Week van de Smaak was op de dijk, als lunch, een wandelbuffet tussen Oostende en Middelkerke opgesteld. Na het dessert kon men op vertoon van een gelig armbandje en mits kennis van het wachtwoord (‘convenant!') gratis de Kusttram nemen, terug naar het Kursaal.

De namiddag werd grotendeels in beslag genomen door de verkiezing van het Bestuur. De kandidaten kregen elk vijf minuten spreektijd met een synchrone diaprojectie van hun strijdpunten. Er kon uitsluitend per sms worden gestemd. Alle kandidaten werden verkozen en een zeer geanimeerd strandspel besliste over het voorzitterschap.

De receptie was uiteraard, na de traditionele groet aan de vlag, de feestelijke dagafsluiter.

Wie niet goed was in netwerken of zich liever wou ontspannen, kon buiten (geheel vrijblijvend ) vier lokale garnaalvissers aan het werk zien of een, voor die gelegenheid, aangespoelde potvis gaan bekijken.

Op een parkeerterrein in de buurt van Jabbeke waren er later op de avond nog relletjes tussen toeschouwers en personeelsleden van enkele kleinere culturele centra. Zij waren met bussen naar Oostende afgezakt en hadden in de loop van de dag de horeca van de binnenstad verkend. Volgens de politie waren er geen gewonden maar er werd melding gemaakt van een diefstal van 200 blanco vrijkaarten en een onbekend aantal e-mailadressen.

De voorzitter van de organisatie betreurde de feiten en noemde het incident zowel ‘pijnlijk' als ‘helaas uitermate convenant'.


Development and design by LETTERWERK