Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "���Als Mensch"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het zou dan toch heel aardig zijn als hij ons op een goed moment zou treffen en ons snel in verrukking zou herkennen als de schat, die hij lang en vergeefs in de wijde wereld heeft gezocht...En als hij zich met mij wil verzoenen en als hij mijn raad kan opvolgen, dan zullen we vrij behoorlijk kunnen leven...Heeft hij niet de nacht nodig als de dag, het slapen als het waken

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Niet te onderschatten ook is de rol van enkele pilootgroepen : Baal bijvoorbeeld dat consequent de aandacht vestigde op auteurs als Thomas Bernhard en Botho Strauss, het 'Jeune Théâtre' in Brussel dat...Maar ook Kroetz werd geconfronteerd met het feit dat de duivel als personage geloofwaardiger is dan de goede god...Als hun bedrijf gerationaliseerd wordt, moeten beide mannen een cursus volgen om het zetwerk via een computer te doen verlopen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
dit als probleemstelling interessant, en zo niet, misschien wel als procesverloop...Zeker dit eerste bedrijf is als spektakel een dood gebeuren: er gebeurt niets, er wordt enkel gepresenteerd, Torquato Tasso verschijnt als een nauwkeurig gevisualiseerd leesdrama...Als het verbond tussen Tasso en Antonio een zuivere identificatie in de perspectiefloze onmacht was, dan had Decorte zijn doodvonnis als theatermaker getekend

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het eerste staat traditioneel hoog gekwoteerd als een klassiek werk, het tweede als een zwak tussendoortje van de jonge Goethe...en dit is hem door een bewonderende kritiek lange tijd zeer als verdienste aangerekend...Want plaats daarin een in vormloos geel beschilderde achterwand en laat voor dit noodpaneel de twee Leonores in shorts en met net iets te fel door de zon gevlekte armen en benen als "recht beglückte

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
de zee door, en scheren als meeuwen het water over, sterk als 't geloof van m'n eenige liefde, taai als de pezen van een Lioen... Hard zal hij varen en reuzig breken stremmende baren...Als je niet meer aan den man geraakt, en als je geen hond meer hebt...Als??... Saturé Als meester van de ceremonie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik deed Coriolanus als Studioproduktie, en meteen kon ik het daarop als openingsstuk van het seizoen doen met Jan Decleir, die pas was geëngageerd, in de hoofdrol...denken ontdekt en dat, op een typisch Amerikaanse manier, met de ijver van een zending gaat uitdragen, dat ik daar als Europeaan een boodschap aan heb...Als men zoiets wil doen als T-68 moet men desnoods de hel bij elkaar schreeuwen, en niet zo rap afhaken

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Zij moet als ersatz van de godsdienst een nieuw antwoord brengen als wal tegen de decadentie...De televisie is als de cinema die zijn utopie verloren heeft, het vertelt geen grote verhalen meer, het repeteert zichzelf in eindeloze brokken klank en beeld (als een jingle: evolutieloos maar...Er is ook een interessant historisch feit dat de link legt tussen goud (geld) en rationaliteit (wat het bestaan der goden bedreigt): Een paar decennia nadat voor het eerst in de geschiedenis geld als

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
er bij de expressionisten nog sprake van de pop als een symbool, als een teken dat staat voor iets anders, bij theatermakers als Oskar Schlemmer en een Wsewolod Meyerhold, om de twee grootste namen...Hij is de 'Tänzer-mensch' in de ruimte: 'Hij gehoorzaamt zowel de wet van het lichaam als de wet van de ruimte; hij gehoorzaamt zowel zijn eigen gevoel als het gevoel van de ruimte'. De geometrische...het danstheater met de acteur als pop; het theater met de acteur als pop én de pop zelf als pop; en het theater met de pop als centraal element

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
De tekst is van Charles Darwin (uit: Het Uitdrukken der Gemoedsaandoeningen bi] de Mensch en de Dieren). Deze scène toont meteen de keerzijde van ieder onderzoek, het mogelijke misbruik van de bron...Wat begon als een onderzoek eindigde zo als een eigen literaire prestatie...De toeschouwer maakt wat dit betreft hetzelfde mee als de intellectueel in de voorstelling

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Goethes beeld van Lenz is een achteraf-constructie, een poging tot objectivering en distantiëring die hem ertoe brengt Lenz als een 'merkwürdiger Mensch' te typeren...Het gebeurde echter niet; nu als klassiek te boek staande poëzie werd door Goethe als te 'subjectivistisch' van de hand gewezen en op één hoop gegooid met het werk...Goethe als orakel: het maakt Lenz en Hölderlin in niet geringe mate tot tragische dichters, slachtoffers als zij zijn van de storm die vanaf de romantiek over Europa komt gespoeld, terwijl Goethe als

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
En als men hem vroeg naar de belangwekkende maatschappelijke onderwerpen die zijn aandacht trokken wees hij het gezelschap op het wonderbaarlijke van een verse dampende zelfgedraaide drol...Trouwens, is dat niet de tragiek van de satiricus: als er geen slechten of bozen meer rondlopen, waar moet hij dan zijn mosterd vandaan halen...De derde manier waarop ik mij aan politiek theater bezondigd heb, gold destijds als het neusje van de zalm

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Zijn ervaringen als pedagoog en als choreograaf verwerkt Laban systematisch in theoretische geschriften...levensmodaliteiten derwijze te beïnvloeden dat de mens tot het volle bewustzijn komt van zijn aard als mensch en als persoon' (programmaboekje school 1939). Dit credo maakt duidelijk dat er een spanningslijn in het...Misschien is het daarom dat Lea Daan zich als pedagoge profileert en haar ambities als choreografe nooit vooropstelt: de onderliggende filosofie was haar te dierbaar

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Verwant met de poststructuralisten en taalfilosofen, behandelt hij dans als een deconstrueerbare taalconstructie, een discursief artefact...Wanneer je zijn werk nader bekijkt zie je dat hij dezelfde opvatting aanhangt als Deleuze en Guattari in What is philosophy, in dat stuk over kunst als iets dat vooral des zintuigen is. Zelf is dat...En dat is natuurlijk 'the nature of the business'. Sommigen beschouwen choreografie nog steeds als het belangrijkste mechanisme in de danskunst

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
Willen deze jonge helden zich soms afzetten tegen het "elitaire" theater van de nog steeds actieve regisseurs uit de jaren tachtig, mensen als Jan Fabre, Jan Lauwers en Lucas Vandervost, die...Vorm niet als een zoo doorschijnend mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van geestelijke orde, een belichaming maar zelf een lichaam, geen spiegel van leven, maar zelf een organisch...De eerste twee zaken heeft hij met ieder mensch gemeen; de laatste is zijn eigendom dat hij met niemand deelt, eigenlijk geen eens met zijn mededichters, behalve in den ruimsten, onpersoonlijken zin

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
fraaie tribuneconstructie van het auditorium (met maar één balkon, recht tegenover het podium). De akoestiek is goed - de zaal werkt als een houten klankkast...De Volksbühne als project werd onder leiding van Castorf een Vollprogramm, een Gesamtereignis, geworteld in de stad: concerten, symposia, films, evenementen, met op prime time, om 19.30 uur, een...Michail Boelgakov (1891-1940) was net als Anton Tsjechov arts en hij is net als Anton Tsjechov niet oud geworden

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Plutarchus beschrijft Demosthenes als een zwakke en magere jongeman, die nog voor zijn twintigste het bedrijf van zijn vader erfde na het vroege overlijden van zijn ouders...Hij begreep dat hij enkel op invloed en begrip kon rekenen als hij als groot redenaar het Griekse volk kon toespreken...Door deze onduidelijkheid kunnen problemen ontstaan, vooral als een acteur voor het spreken en zingen een andere ademhaling moet aanleren

Nr. 103, September 2006 • Redactie Etcetera • Negen seksvragen – en antwoorden
Zolang we, als kunstenaars en als toeschouwers, de vrijheid hebben om keuzes te maken, waarom niet...De vraag van de curator voelde voor ons dan ook niet aan als censuur, veeleer als een noodzakelijke aanpassing om geen onnodige blokkades te creëren tussen wat we wilden zeggen en het Marokkaanse...Ik denk dat het omgekeerde gemakkelijker is. Ik zou ja kunnen zeggen, als je het idee om geneukt te worden door een winkelwagentje als kunst beschouwt

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
een interview in het programmaboek laat hij verstaan dat hij als kunstenaar zowat is opgegaan in zijn werk: ‘Als Mensch bin ich schon zeit Jahren tot, sozial tot...Bemerk de analogie tussen de mens die terug opgenomen wordt in de Natuur als hij sterft, en de kunstenaar die opgenomen wordt in zijn Werk – dat hem als een tweede Natuur draagt – als hij sociaal...Als je die voorstelling of Het is theater... niet begrijpt, dan komt dat vooral omdat wat Fabre toont als het ware sociaal onvoorstelbaar en dus onzichtbaar is. Die stukken tonen een blinde vlek


Development and design by LETTERWERK