Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Aan de Rijksuniversiteit te Gent"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent...De groep poogt ook in Gent vaste voet aan de grond te krijgen maar vindt geen zaal die permanent kan bespeeld worden...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Dezelfde auteur komt ook ter sprake tijdens het driedaagse colloquium "Sprachskepsis und Sprachmagie bei Georg Trakl und Peter Handke" aan de Gentse Rijksuniversiteit (27-29 oktober), waar Julien...Thomas Bernhard Via een zijpoortje, om zo te zeggen, wordt Thomas Bernhard (1931) toch in Europalia binnengehaald, maar dan met een meneer die een rode loper aan de hoofdingang verdient...Met de traditie van het "Volkstheater" knopen in deze jaren '80 vele Oostenrijkse gezelschappen weer aan door het "boerse" repertoire en de dito speeltrant weer te gaan cultiveren, en auteurs als

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Peyskens maakt niet de fout de anekdote van Ellis te plaatsen tegenover de anekdote van Skoglund en Post, en zich dan af te vragen: wie heeft er de meest interessante dingen te vertellen...De inleiders en samenstellers van de jaaroverzichten laten niet na op het belang van deze uitgave te wijzen en op de enorme moeilijkheden die ermee gepaard gaan: theatermakers werken aan het heden en...Mickery trok de theateravantgarde van een goed stuk wereld aan, kwam ook zelf in de theatermarkt tussen, en bleef de vernieuwing voor door steeds vragen te stellen aan zichzelf, aan de toeschouwers

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
een tijdspanne van twee jaar heeft men zowel aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Rijksuniversiteit Gent (RUG) als de Vrije Universiteit Brussel...De impuls komt, zoals professor Dina Hellemans verklaarde, van de huidige rector Loccu-fier die veel belang hecht aan de functie die cultuur binnen de gemeenschap en dus ook binnen de universiteit te...mogen hopen dat de bekommernis of de noodzaak om de kennis over het theater te verzamelen en uit te breiden aan de grondslag ligt van zoveel universitaire belangstelling

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Hoewel de voorstelling nog niet naar tevredenheid van de makers was, vond festival aan de Werf ze interessant genoeg om in Utrecht te programmeren...Theater aan de Werf en Victoria laten zich beiden overtuigen door de zeggingskracht van een idee en nemen vervolgens het risico om dat de ruimte te geven en te presenteren...Om een voorbeeld te nemen uit het Festival aan de Werf: vorig jaar zag ik Tekst voor een bejaardentehuis van Robert Steijn en dat vond ik verschrikkelijk; veel te explicatief

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
De Honden van King Lear verzamelt Jürgen Pieters (verbonden aan het Literatuurdepartement van de Rijksuniversiteit Gent) een aantal opstellen die voorheen verschenen in het nwt, Yang en Documenta...162) Het was dus niet de bedoeling van de auteur om aan opvoeringsanalyse te doen...Het is die omgekeerde beweging - de enscenering die aan de tekst zijn betekenis geeft -die voor mij te weinig in deze opstellen wordt gearticuleerd

Nr. 81, Februari 2002 • (personalia)
Ze doceert iconologie van de Middeleeuwen aan de KU Leuven en iconografie en iconologie aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas te Gent...Raymond Detrez doceert slavistiek en Oost-Europakunde aan de RU Gent...Patrick Vandermeersch is hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Aan de Rijksuniversiteit te Gent in elk geval niet, tenzij het om toneelteksten uit de Middeleeuwen en de Renaissance ging...De naamsveranderingen die dit departement in de loop van de jaren heeft gekend en de verschillende bevoegdheden die daarbij worden toegevoegd aan de 'minister van Cultuur' geven m.i...De bedrijfsmatige benadering, gekoppeld aan het sociaal-economische programma dat de kunstensector de laatste tijd over zich heen beeft gekregen, toont aan dat de autonomie van de artistieke

Nr. 96, April 2005 • (personalia)
Kurt Vanhoutte is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Kunsten, Cultuur en Media...Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Abonnementenadministratie...Vlaanderen Theaters ANTWERPEN: deSingel, Monty BRUSSEL: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij GENT: Vooruit LEUVEN: STUK TONGEREN: De Velinx


Development and design by LETTERWERK