Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1225 document(en) met "C������������������������������������������������������te" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik had er toen een hemels genoegen in de ontwikkeling van een jong acteur in de gaten te krijgen, er iets mee te doen, hem verder te helpen...Ik heb het gevoel dat k een jaar te vroeg ben begonnen, beetje holderdebolder, te onstuimig van mijn kant...Misschien is dat te gemakkelijk gezegd, te zwaar ook, maar mensen die scripts op tafel gooien en zeggen, voilà, daar is je voorstelling en de rest bijna overtollig vinden... Het gaat niet meer om het

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Maar ook dat volstaat niet om de inhoud over te brengen...Russische edellieden, zeg maar, die zich na de revolutie Parijswaarts spoedden om er balletlerares of buitenwipper te worden, of om er de jongste dochter van de Tsaar uit te hangen...Net zomin als het volstaat een rode muts te dragen om paracommando te zijn, is het voldoende een paar vormgrenzen te verleggen om tot de avant-garde te worden gerekend

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
NIEUWE CURSUS te BRUGGE VANAF SEPT

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier...De woordenschat waarmee het postmoderne theater wordt omschreven is te vaag, te onduidelijk...Alternative Theatre desondanks een interessant boek werd, is te wijten aan de oplettendheid van toeschouwer Shank, oplettendheid die herhaald wordt in de accurate beschrijvingen van alle voorstellingselementen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Hij verdiende zijn sporen ook in de Actor's Workshop te San Francisco en het Lincoln Center te New York, en met de Kraken groep...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik begin te horen wat ze niet zeggen en te zien wat ze niet doen...Maar 't was mooi, te mooi om waar te zijn...Iedereen zit gefascineerd naar dit minuscule popvrouwtje te kijken en te luisteren tot ze het uiteindelijk letterlijk uitbraakt

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Nand Buyl is zoals te verwachten en te voorzien was in de KVS present bij Der Menschenfeind van het Schauspielhaus Köln...Eigenlijk komt hiervoor te weinig publiek...King Lear was hem te lang

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Elke gelijkenis... Ik weet niet of het nodig is - zoals bij muziek trouwens - om achter bewegingen naar betekenissen te zoeken...En de druk van het narratieve, die neiging om overal een verhaal in te vinden, speelt ons bij het bekijken van kunst maar al te vaak parten...Kopenhagen, Rouen, Zürich, Avignon en Florence, komt de produktie opnieuw naar België: in oktober zal ze te zien zijn in het eerste dansfestival van 't Klapstuk te Leuven

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Het verplicht me de realiteit van de scène te aanvaarden en mijn eigen verwachtingspatronen af te breken...Edgar in een voortvarend groen kostuum, een en al zelfvertrouwen, die zich amuseert met de jongere Edmund te plagen en voor de gek te houden...De bereidheid om niets op voorhand te aanvaarden, en elk vooroordeel te laten vallen, is een appèl aan de intelligentie en de intellectuele weerbaarheid van het publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De goede Gloucester met zijn te kleine deukhoed, zijn te wijde broek en zijn witte handschoenen stapt uit een tekening van Humo's Ever...Men verhult zijn ware wezen om te samen met het publiek onderdanig te blijven tegenover het concept van de monarch...Theatraal heeft Decorte met een minimum aan middelen die fysische realiteit aangeduid: een windmachine, en een merkwaardig lichtinstrument dat heen en weer zwaait (het was al te zien in Maria

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ik weet niks van Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was...Iedereen zit gefascineerd naar dit minuscule popvrouwtje te kijken en te luisteren tot ze het uiteindelijk letterlijk uitbraakt...Hij verdiende zijn sporen ook in de Actor's Workshop te San Francisco en het Lincoln Center te New York, en met de Kraken groep

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
er enige uitstraling te bemerken op het Vlaams theater...Vele vragen die niet al te affirmatief kunnen beantwoord worden omdat vermeende relaties niet bewijsbaar zijn, hoogstens aanwijsbaar, en omdat de invloeden wederzijds zijn...Eén schitterend produktie van Anne Teresa De Keersmaeker (Fase, 1982) bleek voldoende om aan te tonen dat ook hier het publiek al te lang op een dansaanbod heeft moeten wachten

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ik denk dat men rustig mag stellen dat de verloedering van een paar van onze grote gezelschappen te maken heeft met het feit dat ze zo goed als onafhankelijk functioneren van het aantal toeschouwers...De econoom meent dat een veel groter publiek voor toneel te werven is omdat onderzoeken uitwijzen dat er massa's geïnteresseerden zijn voor het toneel, die nooit een voorstelling zien...Net zoals het voor de hand zou moeten liggen dat groepen die grenzen willen verleggen via hun subsidie onafhankelijk horen te zijn van publieksbijval

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven...10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...argumenten weerwerk te bieden - hebben onze buurlanden beter begrepen

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Dat beweren we. Een kritische dialoog tussen makers en publiek is de enige manier om theater als militant inspirerende en niet-geTsoleerde kunstvorm te doen leven

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Theater Carrousel, De jongen die te veel wist, 4 dec...Theater Carrousel, De jongen die te veel wist

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen...öf ordenend op te treden öf een nieuwe complexiteit te creëren...brief te plaatsen - met dan nu de naam van die motor: Hugo de Greef - waarop ik U vervolgens in overweging zou willen geven hemzelf eens in een portret wat nader aan een ieder voor te stellen, een gedachte

Nr. 4, September 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Geen portugees auteur te bekennen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar toen de sociale beweging afkalfde, kalfde ons publiek toch ook af en toen bleek dat wij een te zwak artistiek fundament hadden om adequaat te kunnen reageren...Hoewel het niet makkelijk is om genoeg zelfkritiek te bezitten om tot een nieuwe adequate werking te komen of om er zelf een eind aan te maken...Vind je jezelf te stellig, te zeker toen ? "We waren inderdaad zeker van onszelf

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Als argument werd ook aangehaald dat er te veel theaterzetels beschikbaar zijn in Brussel in vergelijking met het potentieel publiek...Dus gaan we vechten om in 1984 24 miljoen los te krijgen...Het zijn de mensen van het Jeune Théâtre die onderling een collectieve arbeidsovereenkomst hebben aangegaan om de acteur ten minste een minimumloon te verzekeren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK