Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1225 document(en) met "C������������������te" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Met is het doel van Brulin ginder een stuk te monteren om dan in Europa een loernee op te zetten...De voorstelling is veel te druk, het lijkt een geforceerde poging vooral geen pijnlijke stiltes te laten vallen...Het beest schuift te snel uit de picture om alle schoonheid ervan te kunnen zien

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Onze blik schiet te kort en onze woorden zijn te beperkt om te zeggen wat er is. Ik denk dat mijn intuitie scherper is dan de normale...Ik heb het idee geopperd om met de grote bom uit Gilgamesh door de stad te trekken en iets te doen, maar ze willen niet...Dat meisje heeft in zich de morele en de fysieke kracht om echt te werken

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Vele toeschouwers blijken er nog steeds vatbaar voor te zijn, te worden gegrepen door deze arbitraire gedragsgegevens...Hier ligt dan ook de reden waarom we in de voorbije decennia zovele pogingen hebben meegemaakt om het acteren te systematiseren, binnen een systeemconcept op te zetten en uit te werken...Te vaak hebben we een zichzelf isolerend individu op de scène meegemaakt in een eindeloze, en vooral radeloze, poging zijn intiem verleden inzichtelijk te maken aan een onzichtbaar en nietreagerend

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Cabotinage In het tweede bedrijf gaat de Beaumarchais, schijnbaar geïnteresseerd in diens artistieke arbeid, maar in feite om hem te dwingen voor Marie te kiezen, Clavigo opzoeken...Een cliché kan dienen om een karakter of handeling tot zijn essentie te herleiden en zo een diepere betekenis te openbaren...En Gilis' tekstanalyse staat in functie van de hoofdzakelijk op effecten berekende parodie, die echter theatraal te vaag en te betekenisarm blijft

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Het volstaat daarbij de Werther te noemen...Weinige weken later arriveerde Goethe in Weimar om er de carrière te beginnen waar Clavigo slechts van mocht dromen: van gesternte gesproken ! Voor een interpretatie van het drama heeft men...Herman Gillis verplaatst het gegeven naar onze tijd; daarop valt uiteraard niets aan te merken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De daadwerkelijke voorbereidingen voor hun plan om Tasso op reis te sturen en ondertussen Antonio tot mildere gedachten te brengen zijn geschrapt...Leonore probeert dus Antonio, die inderdaad zonder wrok is, te overtuigen van haar plan om Tasso op reis te nemen, maar de verongelijkte toon maakt duidelijk dat ze geen barst...Tasso loopt te ijsberen in zijn kamer en beseft vrij lucied wat hem overkomt: zonder dramatische aanleiding werd hij gekerkerd in zichzelf, de dichter wordt verboden maatschappelijk te functioneren

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
De spanning, een te zwakke lading tragiek om tot dodelijke confrontaties te leiden, ligt dan ook geheel in de gevoelens, die in de kunstvol gebouwde verzen hun welsprekende vertolker vinden...Maar wat wanneer een regisseur beslist elk voorlopig compromis met het medium achter zich te laten en niet meer via partiële identificaties probeert een standpunt af te dwingen, maar er op aanstuurt...de dichter in zijn tekst te treffen - en de acteur in zijn lichaam, om beide op die manier te ontmantelen

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het lijkt me het interessantst het gebruik van kostuums en rekwisieten door Gosch/ Manthey te illustreren aan de hand van Menschenfeind, vermits deze voorstelling nog op het speelplan staat en te zien...Bij Gosch zal - zoals ik onlangs te zien kreeg in het Vlaams theater - een mollige, niet al te mooie actrice nooit spelen alsof ze een rijzige, aantrekkelijke vamp is. Dit is geen pleidooi voor...De hierboven beschreven werkwijze is de enige mogelijkheid om met een voorstelling een uitspraak te doen over de werkelijkheid, om aan te sluiten bij een hedendaagse chaotische en complexe

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
maar dat blijkt samen te gaan met een verhevigde 'creatieve aanwezigheid'. Zomer '82 zat Brulin, tegen het decor van de Nicaraguaanse revolutie, in de slums van Bluefields, theater te maken met een...Als verklaring werd aangevoerd de momentele bloei van het Vlaamse theater en dat de redactie van dit blad zich wil profileren door het Nederlandse theater met het slagersmes in de hand te bespreken...De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
kortverhaal van een bekend auteur, verder het feuilleton, de exclusieve VANAF WOENSDAG TE KOOP

Nr. 3, Juni 1983 • (Advertentie)
op Etcetera en op Toneel Teatraal, krijgt u tegen een te gekke prijs

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Net zoals de vaak lang uitgesponnen metaforen rond zinkende schepen en dergelijke lijkende parabels te opvallend geconstrueerd om doorzichtig te zijn en ruimte te laten voor de werkelijkheid achter...eigen land nog even beroemd toen de politie zijn spektakel in Théâtre 140 verbood, omdat er te veel overgrote penissen te zien waren...Met dit doel voor ogen leek ons een doorlopende tekst te lang en te verwarrend, en we hebben er dan ook de voorkeur aan gegeven het boek naar onderwerpen in te delen

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
nog vlijtig de namen van wie ik herken weet te noteren in mijn dagboek...Een grijnzend, kronkelend, kwaadaardig en als een geit mekkerend wezen, dat ik meen te herkennen als een demon geworden redaktielid van een teatertijdschrift, knipt met een...Het feit dat we het voortdurend hebben over 'theatervernieuwing' en niet over 'theaterrevolutie' is een curiosum op zichzelf" stond in Wims column te lezen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Dit sprongetje in de tijd vooruit, om maar even aan te stippen dat de LN.S...te verlaten en een eigen gezelschap te vormen, te zamen met o.a...Deze en andere teksten van Dario Fo, de persoonlijke contacten met hem, de stages die hij leidde, werden voor de Vlaamse acteurs een leerschool om te komen tot een "politiek poëtisch volkstheater

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Er komt vaart in. Het lijkt wel of de oorlogsmachine tijd nodig had om op snelheid te komen, maar eens zover, is ze nog moeilijk te stoppen...Het zal zaak worden greep te krijgen op onze realiteit om daarvan te vertrekken...Op deze manier dacht men het essentiële te kunnen overhouden en tevens een tijd-loze stijl te ontwikkelen die de voorstelling een universeel karakter moest geven

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent...Licht te raden dat er binnenkort een theateroorlog ontstaat om de lieverds van het publiek eerst te strikken...Men denkt er eerder aan de ingediende rekeningen van het NTG eens te gaan nazien om te becijferen of er niet hier en daar kan gesnoeid en bespaard worden

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Acteurs hebben getracht deze menselijke cryptogrammen een silhouet te gunnen...de waarde, de zin, de artistieke functie van deze elementen kenbaar te maken en zo de beoogde zingeving van het geheel in een bepaalde richting het publiek aan te bieden, of op te dringen, zonder...geïdentificeerd kan worden, de menselijk-existentiële categorie waartoe de gebaren-maker behoort op grond van het feit een gedragsmoment gerealiseerd te hebben

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Om op je vraag terug te komen hoe het mogelijk is conceptueel te werken en daar persoonlijke noties aan toe te voegen...Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was...Ze zijn te laks en te veel met hun eigen fatsoen bezig om het te durven uiten

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Bij wijze van toneeltekst publiceert Etcetera Fabres tekeningen en teksten en een fotoreeks van 'Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was'. New-York Jan Fabre bracht...Fabre heeft nog te veel eigen ideeën om zich iets van herhaling aan te trekken of om iemand anders richtlijnen te volgen...Het is te vroeg om het werk van deze jonge Belg naar waarde te schatten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK