Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "Conservatorium te Gent" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
BART SLEGERS * Deed toelatingsexamens in de Studio Herman Teirlinck en het conservatorium in Gent...Werd aanvaard in het conservatorium in Gent...Ik heb een goede basis gekregen, praktisch en theoretisch, om altijd de waarheid achter een tekst te zoeken en te spelen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het is de opdracht van de leraars niet om zichzelf op te dringen, maar om de persoonlijkheid van de leerling te ontdekken, te begeleiden, te behouden, niet te beschadigen...Gent Jef Demedts staat sinds 1976-'77 aan de leiding van de toneelafdeling van het Gentse conservatorium...Jef Demedts met leerlingen -Conservatorium Gent - Foto Michiel Hendryckx Kunst houdt een engagement in, dat niet los staat van je leven

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Als je bedenkt dat in het Conservatorium van Gent slechts 20 uur per week lesgegeven wordt, dan kom je inderdaad in de buurt van bestaande professionele scholen...Wij proberen de mensen te trainen onmiddellijk iets een gestalte te geven, te zoeken naar een lichamelijke concretisering, een fysieke metaforisering...Hoewel er een coherent programma is dat afgewerkt wordt, blijft er ook ruimte om naargelang de groepsinteresse zijwegen in te slaan, bepaalde disciplines uit te diepen of gastdocenten uit te nodigen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Hoe feestelijk de aanleiding ook mag zijn, Anne Teresa De Keersmaeker is te sterk, en tegelijk te zwak, om zich voor de kar te laten spannen van welke vorm van artistiek triomfalisme dan ook...Dat doen wij in de hoop de benauwende theaterkroegpraat en het vluchtige dagbladenrecensen-tenidioom te kunnen ontstijgen zonder in een arrogante wetenschapstaal verzeild te raken...De kerende post tracht daarop te antwoorden door nieuwe vragen te stellen, door iets over het creatieproces te vertellen, door Bernhard te parafraseren, door pedagogisch te willen overtuigen van het

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
De mensen om hem heen zeggen: je bent veel te passioneel, maar hijzelf kan dat niet veranderen...Ik vind het boeiender om een Don Carlos tot leven te wekken, aangepast aan onze tijd, dan bijvoorbeeld een gave Lars Norén te monteren...De basisidee, waarvan Tanghe vertrokken is, werd geformuleerd door de Franse toneelvernieuwer Charles Dullin: "Als we het werk (...) proberen van binnenuit te bekijken, (...) dan zien we dat de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Dat is in een jaar van Stanislavski-herdenkingen een reden te meer om een gesprek met haar te voeren...Je hebt jouw opleiding genoten aan het Conservatorium te Gent...Misschien is het wel: via deze verschillende oefeningen, via zintuigelijke herinnering, je eigen emoties proberen te bereiken om ze te gebruiken in functie van

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Want wat er gebeurt in de Studio en het Conservatorium van Gent b.v...De acteur moet gestimuleerd worden om zijn fantasie aan te spreken, om te handelen op een persoonlijke manier, dan is hij interessant...Ik toon de mens in al zijn emotionaliteit en kleinheid, ik toon hoe groot zijn angst is om beslissingen te nemen, om iets passioneels aan te gaan, iets wat we allemaal graag zouden willen, maar wat ik

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De verdubbeling die hij bereikt door een tweeling te gebruiken wordt nog verder uitgewerkt in het simultaan laten praten van beide personages, hen tegelijk te laten drinken, van achter de pianos te...Museum voor Hedendaagse Kunst van Jan Hoet in Gent te zien was...Beginnend bij de jaarlijkse theater-produkties op het Sint Jozefscollege te Herentals en de persoonlijke scholing in voordrachtkunst bij Ast Fonteyne aan het Koninklijk Conservatorium te Gent - hij

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Men denkt er nu aan in schijven te werken, in plaats van ineens de hele restauratie aan te vatten...Brussel en Gent probeert men daar iets aan te doen, niet in Antwerpen noch in het Lemmensinstituut te Leuven...willen dat ondervangen door in Gent en Antwerpen aparte programma's aan te bieden met opera's die binnen hetzelfde seizoen niet worden uitgewisseld

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Soms even haperen, net iets te lang of iets te kort...Gezien in Zwarte Zaal op 4 juni te Antwerpen en in Nieuwpoort op 7 november 1989 te Gent...verantwoordelijkheid daarvoor vormen centrale thema's. Luc Bondy weet de psychologische spanningsvelden die tussen de verschillende personages leven ook voelbaar te maken op de scène, door een acteerstijl op te

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het probleem zit hem, denk ik, in een boven-Moerdijkse karaktertrek: de neiging om met theaterthema's en hun uitwerking 'beweerderig' om te springen en, nog erger, om het betoog oeverloos te...formaliseren', zelfs de fantasie niet de echte vrije loop te laten, maar ze in hokjes onder te brengen, met te veel ingebouwde zelfcontrole uit de grendels te gaan en dus in wezen niet...Nederlandse theatermakers lijden te veel aan de angst om niet voor vol aangezien of niet begrepen te worden of hullen zich in een egotisme dat -zonder kennis van de hoogstpersoonlijke codes- niet meer

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Begin november trad Discordia ook nog aan als 'stukkenlezer' op het Stekel-beesfestival te Gent, waarbij The Hunting of the Snark (van P. Pour-veur, naar L. Caroll) tot een frisse salade herlezen werd...Gezien in het Nieuwpoortthea-ter te Gent op 1 februari en in de Beursschouwburg pp 8 februari 1990...Etienne Chary, Christophe Salengro; bruiteur Patrick Martinache Gezien in Nieuwpoorttheater te Gent, 6 februari 1990 Andante Théâtre Brussel Binocchio...V Het aandeel van de

Nr. 30, Juni 1990 • KAMEROPERA ANTWERPEN TRANSPARANT,,
het Koninklijk Conservatorium Gent TRANSPARANT vzw Frankrijklei 14 B-2000 ANTWERPEN Dansstudio Rockit Direktie: Fanny Peeters - Modern Jazz - Modern...Jan Oscar De Gruyter en het Vlaams Volkstoneel Frank Peeters ; 1.495,- THEATER 1 Te bestellen bij : Theaterpublikaties vav Anspachlaan 141-143 1000 Brussel

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Waarmee het hoofdmotief genoemd is, en meteen de openheid gecreëerd voor de regisseur om 'zijn' personages in te vullen, zonder zich ogenschijnlijk te veel om maatschappij-duidende imperatieven te...Kunstencentrum Vooruit Gent Emiel Wanneer Dirk Roofthooft in 1986 aan het Brusselse Conservatorium een opvoering van Jean Cocteau's Le Bel Indifférent (met Ka-trien Meganck...Dat is vooral te merken in de tekst, waar Roofthooft te veel wil duidelijk maken, waardoor het voor Katrien Meganck vaak enorm moeilijk is om haar rol echt geloofwaardig te kunnen brengen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Dirk Verstockt Gezien te Brussel, Koninklijk Circus, op 17 juni 1990 Arca Gent Emilia Galotti Tijdens één van de repetities van Lessings Emilia Gallotti werden de...Vincent houdt er trouwens aan - ook nu hij directeur is van het Théâtre des Amandiers - om te blijven lesgeven aan het Conservatorium, hij beschouwt het als een opdracht om mee te werken aan het...Zijn opleiding volgde hij aan de Koninklijke Toneelschool en aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Pogingen om het vernieuwend risicokarakter van de marge te behouden, dit werk in een breder kader te presenteren en door een publiek te laten accepteren,(...), daar ligt onze ambitie", aldus De Greef...Jonge helden De auditoria aan de Jan Van Rijswijcklaan, in de golden sixties geconcipieerd als onderdeel van het Conservatorium, bleken al snel veel te ruim voor de behoeften : een...Talent voor het van de bomen valt In december 1982 wordt in het majestueuze pand aan de Sint-Pietersnieuwstraat te Gent gestart met als doelstelling: "in een specifiek architecturaal kader met

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Het Conservatorium van Brussel heeft echter steeds geweigerd het nieuwe systeem te aanvaarden, waardoor de twee vormen naast elkaar bleven bestaan...Het decreet geeft echter wel de mogelijkheid aan het Lemmensinstituut om in twee andere provincies een afdeling op te richten, en zich hierbij niet tot muziek te beperken...dat Oost-Vlaanderen geen toelating krijgt om een departement podiumkunst te organiseren: concreet betekent dit dat de afdeling toneel van het Gentse Conservatorium moet verdwijnen

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Vele pogingen om informatie over de plannen te verkrijgen mislukten, op het kabinet werd het voorbarig geacht het publiek in te lichten vermits de besprekingen in volle gang waren en de beslissingen...Men werd verondersteld een blind vertrouwen te hebben in de ministeriële plannen, voor problemen die men reeds twintig jaar tracht op te lossen...Johan Van Assche (acteur bij De Tijd en leraar op het conservatorium Antwerpen) en Peter Rouffaer (leraar conservatorium Brussel) hadden in laatste instantie afgezegd

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
De eerste studeerde af aan het conservatorium van Gent, de tweede liep conservatorium in Antwerpen...De groep werkt in Gent en kwam vorig jaar aan bod in het zOO...Los Cojones del Toro Arnaud Jacobs studeerde even aan het Antwerpse conservatorium

Nr. 50, Juni 1995 • (colofon)
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één...Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Advertentiewerving Christa Heremans Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangstraat 323, 1210 Brussel tel...Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Area, Sint-Widostraat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK