Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "De Gruyters Warenar-interpretatie"Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De Gruyters eerste taak is geweest : de taal, de taal, de taal...Als De Gruyter zelf, in het Fronttoneel nog, Warenar speelde en hij belandde in die grote monoloog aan de zin 'Jij hebt mijn schat gestolen', dan wees hij naar de generaals en de kolonels die op de...Terug in Antwerpen Na de dood van De Gruyter in 1929, krijgt Willem Benoy de leiding van de KNS; een zeer begaafd komisch acteur, die als directeur echter de klok terugdraait

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
gemeenplaatsen, het doorlichten van enkele vertrouwde uitspraken uit zowel de oudere als de meer recente De Gruyter-exegese - het oude verhaal van de Wahrheit en de Dich-tung; de mot en de mythe...Belangrijker echter dan de consensus die de rouwhulde kenmerkt, zijn de krachtlijnen die van de overledene in diverse In Memoriams worden uitgetekend en die ook in de volgende decennia de literatuur...over De Gruyter zullen domineren: De Gruyter als de Vlaamse Royaards (De Standaard 1.3.29); of Verkade (Tooneelstudio 2.3.29); De Gruyter als "een genie op toneelgebied" (Het Laatste Nieuws 1.3.29); De

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
Het ligt immers voor de hand aardse problemen functioneel te bekijken en bij het verschijnsel theater loopt de behandeling van de onderdelen en de middelen altijd uit op de moeilijke zinnetjes: wat...De Gruyters Warenar-interpretatie hij het Fronttoneel aanhalen waar het petieterige libretto omgebouwd werd tot een fenomeen met staatscomplicaties...Hij recenseerde in de periode 1960-1968 honderden Vlaamse en internationale voorstellingen in Antwerpen en Brussel, eerst voor De Nieuwe Gids en De Linie, daarna voor De Standaard


Development and design by LETTERWERK