Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


123 document(en) met "E������tv������s de tekst" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Maar kennelijk is het zo dat de gang naar de Stadsschouwburg voor een groot aantal mensen enkel gebeurt bij de gratie van het abonnement...Tekst is zeker een van de elementen waarop we ons richten...Ik ben niet geïnteresseerd in theater dat probeert TV-drama zo goed mogelijk na te doen, maar in theater dat bestaat bij de gratie van het feit dat het op dit moment gebeurt, met die mensen, voor dat

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Niet alles in de voorstelling is helemaal juist, omdat men soms met de buiging van een intonatie, een te korte pauze, de subtiele structuur van de tekst uit zijn evenwicht brengt...Ondanks de grote sprongen in de tekst, zijn daarbij resten van de meeste monologen en dialogen bewaard, zij het dan uiterst fragmentarisch, evenals bijna alle originele personages, inclusief het koor...Aeschylus' tekst toont in het begintoneel hoe Prometheus aan het uiteinde van de bewoonde wereld door Hephaestus, god van het vuur en bewerker van de metalen, met onbreekbare boeien aan een rots

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Werkt u als auteur exclusief aan een tekst, of leest de regisseur Bourdet reeds over de schouder mee...Ik beoefen een zeer sterk fetisjisme ten aanzien van een tekst: de tekst is absoluut wet voor mij...Ik denk dat het precies daarom is dat die ironie de voorstelling en de tekst van Une Station Service domineert

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
ligt het aan de regisseur die de tekst niet gebruikt om een eigen verhaal te vertellen dat ontstaat vanuit de lichamen en de ruimte...Te strikt wordt de vertelvorm louter verhaald, wordt de tekst geïllustreerd, wordt het taaiprogramma afgewerkt, worden de wetten die de tekst stelt opgevolgd...Opmerkelijk is dat je niet het gevoel krijgt dat de tekst zichzelf in de loop van de reeks voorstellingen is gaan 'prijsgeven' aan de acteur: bij de try-outs stond Leysel al bij al redelijk rustig op

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Kaaiteater Needcompany Volgens Henning Rischbieter (Theater Heute) was hun Need to know de meest substantiële bijdrage aan de Shakespeare-dramaturgie van de afgelopen jaren...De Trefcentra De meest opvallende vorm waarin de 'Vlaamse aanwezigheid in Brussel' politiek gestalte kreeg...de videowerking in Sint-Joost-ten-Node, de jeugdateliers van De Kriekelaar, Schaarbeek) NCC, Saincteletteplein 30, 1080 Brussel, tel 02/ 426.99.78

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Ik was op voorhand vertrouwd met de colleges van Wittgenstein die aan de basis liggen van de tekst van Peter Verburgt...De dramatische spanning is grotendeels te danken aan het contrast én de verwevenheid van de filosofische gedachten (in de indirecte rede) en beschouwingen (in de indirecte rede) over de omgeving (de...Voor meer informatie over het denken van Wittgenstein, zie : Meesters van de Westerse Filosofie - Ludwig Wittgenstein (tekst van Arnold Burms & Herman De Dijn), BRT -Instructieve Omroep

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Voelen "Noem eens een voorbeeld van een voorstelling waarin kinderen niet au sérieux genomen worden ?" De Naam van de Maan, die kindermusical op tekst van A.M.G.Schmidt van het...Laten we de interactie tussen de mensen maar even simplificeren tot de trooster en de getrooste...Een centrale passage in Malte is het bekijken van de zes wandtapijten (in het Cluny-museum) die De Dame met de Eenhoorn afbeelden: elk tapijt toont één van de vijf zintuigen en het zesde heet A mon

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Daaraan werden vier zittingen gewijd, die achtereenvolgens gingen over de crisis in relatie met de overheid, de crisis van het vast gezelschap, de crisis van de creatie en de crisis van het publiek...De vier acteurs zetten zingend de alsmaar vreemdere toon van de voorstelling: de handeling wordt verdeeld over de acteurs die steeds van rol wisselen, scènes worden telkens op een andere manier...De 'tekst' wordt gedeeltelijk gezongen : tv-feuilleton-tunes, serenades, Big-Ben-melodieën, recitatieven en aria's, maar ook daarmee wordt de vloer aangeveegd

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
dat plaatsvond na de laatste opvoering van Entführung, bleken de meest angstige verwachtingen van kritisch links in de DDR bewaarheid : de CDU, een partij van ex-collaborateurs met de Honecker-kliek...van het stalinisme vielen - tijdens de verkiezingsshow op de Duitse TV...De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het kapitalisme onmiddellijk op de trein gesprongen is. Het zijn Kohl en Dregger die zeggen dat de mensen de linkse stellling moe zijn

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Het bij elkaar schrijven van de vijf hoofdstukken waaruit de tekst bestaat, draagt onmiskenbaar de stempel van Josse De Pauw : kort-droge zinnen, relativerend, afstandelijk en tegelijk zeer betrokken...De tekst begint bij de dagboeken van de smid, een Ierse immigrant die in Saint Louis ingelijfd wordt in het veertig man sterke (elite) Corps of Discovery dat onder leiding van de kapiteins Lewis...Alleen al in de tekst geciteerde boodschap van de toenmalige president van de Verenigde Staten aan de Indiaanse Naties die Lewis en Clarke op hun expeditie ontmoetten, geeft deze Kind van de Smid meer

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
een dergelijke workshopformule bracht de auteur bijvoorbeeld een stuk tekst aan, de acteurs improviseerden daarop, de resultaten werden naast elkaar gelegd, er werd verder gewerkt of opnieuw begonnen...De "systematische Dramaturgie" analyseert de vormen en werkwijzen van grote theaterauteurs en via de "szenische Arbeit" worden teksten aan de praktijk getoetst (ensceneringsmogelijkheden e.d...regisseurs, met radio- en tv-producers, dat teksten bijeenbrengt en toegankelijk maakt voor een breder publiek... De laatste drie jaar hebben 54 theaterauteurs er gewoond en gewerkt

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Het Interview dat sterft lasten de acteurs na elk woord een pauze in. De zin van de tekst ging verloren in die pauzes, en in de plaats daarvan verscheen ons de zin van de tijd...De acteur moest alleen de rechtlijnigheid van de tekst aanhouden, de dictie van een tekst-tijd-continuüm...Ironie Op het eind van de verbrokkelde tekst in Het Interview dat sterft herhaalden de acteurs de tekst in een 'verstaanbaar' tempo, een tv-proces op zijn kop gezet: eerst de slow-motion, dan

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Die delen bepaalden de structuur van de tape: de ene scène werd uitgezaaid over de hele tape, de andere integraal behouden, van nog andere hebben we enkel korte flitsen overgehouden...Film en video hebben in de danswereld nog geen juiste plaats toebedeeld gekregen: ze vormen een annex omwille van de promotiekwaliteiten van de tape, van de vluchtigheid van de voorstelling tegenover...De moeilijkheid is eigenlijk de definitie van dans; in de tapes van Rosas zit tekst, de opera, de choreografie, een heel geheel dat we willen overbrengen

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Ontwerp voor metrostation Bizet Foto Benjamin Keith De ruimtes in de oude teksten van Brulin zijn vaak interessanter dan de gesproken tekst of de gebeurtenissen...Die halve breuk met de naturalistische ruimtes heeft Brulin overgenomen van de Duitse expressionisten en zijn ervaringen met TV-drama heeft die tendens ongetwijfeld alleen maar versterkt...Wie, met enig gevoel voor bühne-architectuur, raakt niet op dreef bij de ruimte aanwijzingen in bijvoorbeeld Schimmen (1953): "de zee de dijk de verwoeste stad de telefoon de rode lantaarn de

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Ik wilde de koorleden laten repeteren aan de koorteksten en gaandeweg konden ze dan de teksten van de andere acteurs voor de grap spelen...De acteurs waren meteen weg met wat ik wou, namelijk het licht ironiseren van die tekst waardoor je tot een nieuw soort van ritueel komt...Waar Tasso dan kan slaan op de positie van de kunstenaar in de huidige samenleving, kan Dom Juan referen aan de positie van de huidige man in onze samenleving

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
De tekst wil de heersende euforie bij vele betrokkenen temperen en de bekrompenheid en de luiheid bij anderen aanklagen...De andere gezelschappen moeten, vooral met het oog op de jaarlijkse subsidie verdeling, continu vechten om in de gunst te blijven van publiek, pers, programmatoren en politici (de 4 P's). Maar ook...kindertheater in de dagbladen vaak afhankelijk blijft van de persoonlijke interesse van een journalist, is het aantal artikelen de laatste jaren enige uitzondering, zijn vooral de periodieke bladen de grote afwezigen

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Voor de tv-camera zegt de muzikant: 'Met m'n hart en m'n handen,' (hij maakt de hulpeloze gebaren van iemand die zacht over een cello strijkt), 'wil ik iets doen voor m'n land, voor m'n volk...'. Dan...dit vlugschrift stond geen woord over rassenhaat of vreemdelingenproblemen; de tekst had het uitsluitend over de nood aan een betere bescherming van het privé-bezit door een versterking van het...allemaal economische en territoriale eisen, maar bovenal willen ze iets wat van een geestelijke orde is. De Ieren, de Basken, de Corsicanen, de Koerden, de Albanezen in Kosovo, de Azeri, de Portoricanen, de

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
De Romeo van toen speelt tegenwoordig nog maar één rol per jaar, en voor de rest wat TV-films en commercials...Het zijn niet de stukken 'an sich' die artistieke beslissingen opleggen, ook niet de (al dan niet zelfgekozen) armoede of het tegendeel daarvan (de 'verwenning' in de grote instituties), zelfs niet de...omgekeerd, als de spelers het eerste gegeven zijn, en de tekst in functie van hun lichamelijke aanwezigheid ontstaat

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Over zijn plannen met deze monumenten uit de theatergeschiedenis, verklaart Cornelissen:' Ik wil de adem van de tijd door de klassieken laten waaien...De acteurs zeggen hun tekst in een snedig tempo dat regelmatig onderbroken wordt door pauzes waarin ingehouden en/of gedeeltelijk opgebiechte emoties de sfeer extra beladen...Wanneer het personage even rust neemt, kijkt de acteur naar het spel van zijn collega's. Het 'nieuwe theater' verhaalt op die manier niet enkel een tekst, het vertelt ook over zichzelf

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
De toenemende psychose in het stemgeluid, de videobeelden en de muziek in Fish Story I reflecteert voor mij de angst van een bedreigde theatertravestiet in haar goedbedoelde poging om het culturele...Ik breng nu The Emperor Jones omdat de mensen komen en zeggen dat het goed is. Ik was me voorheen niet bewust van dit taboe, want ik had zoveel bewondering voor die performer en voor de tekst die hij...Vroeger drongen de fans voor de deuren van het theater dat hun favoriete stukken bracht, maar nu vinden ze TV een meer toegankelijke vorm van ontspanning


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK