Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


161 document(en) met "Gemeen������" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het structureren van een avond in een schouwburg heeft veel gemeen met het organiseren van de tijd binnen een muziekstuk

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Het geheel van de vertoning had evenwel weinig gemeen met de uitzonderlijke kwaliteit van Marat/Sade

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
1970 de Citizens' Theatre in Glasgow leidt, en in het verre Schotland een artistieke stijl heeft ontwikkeld die uniek is in Engeland en die veel gemeen heeft met de theater

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Ze spelen een gemeen spel met je gevoelens

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Hoe gemeen is dat

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
van Bernarda Alba (1936). Nog voordat hij dit laatste stuk had voltooid, werkte Lorca aan Zonder titel, dat de surrealistische trekken en de vormgerichte ex-perimenteerlust gemeen heeft met In vijfjaren

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
De Amerikanen hebben veel met de Engelsen gemeen maar ze gebruiken graag veel kleuren

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Hoewel de redenen dus zeer uiteenlopend kunnen zijn, hebben deze soort produkties veelal met elkaar gemeen dat hun belangwekkendheid omgekeerd evenredig is aan hun intrinsieke kwaliteit

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
uit het spel en begint "de hemel" van het bed af te rukken) actrice 1 Wat gemeen...Dat is gemeen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Wat hebben deze vier werken gemeen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
De meeste groepsleden hadden een bijna theoretische benadering van hun vak gemeen, maar kwamen daarenboven tot zeer opmerkelijke realisaties

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Eén ding hadden ze alle gemeen: ze werden door Duitse regisseurs gemaakt (zelfs met een overwicht aan D.D.R...Het wat onduidelijke, vale licht van de melkweg heeft nauwelijks iets gemeen met de pracht van het rijke sterrenge-flonker in Afrika of Australië

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Wat hebben wij gemeen met Ivo Van Hove of Dirk Tanghe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Abt Gemeen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Pasolini, zo stellen sommigen, heeft met alle homosexuelen dit gemeen, dat hij de lichamelijke aspecten van de genormeerde, burgerlijke lustbeleving op afstand kon bekijken, en tegelijk de materiële...Opera en haven hebben dit gemeen; om Aantwaarpse Kuituur uit te dragen hebben ze beiden een smak geld van de nationale gemeenschap nodig

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Het zijn evenvele artistieke opties die met elkaar gemeen hebben dat ze de interdisciplinariteit bevorderen, die het eigen gezicht van OHS zo aantrekkelijk en divers maakt en de toeschouwers in grote

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Die fijne lui moeten bijdragen tot de gemeen- schappelijke kosten en andere lasten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het enige dat deze twee Brusselaars, Brabander, Antwerpenaar, West- en Oost-Vlaming gemeen hebben is dat zij in Brussel iets met professioneel theater hebben

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
hebben ook naar decor en rekwisieten heel wat gemeen: veel meer dan kleren, kleerhangers, banken of stoelen en microfoons is er niet

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Het plezier van het materiaal, van de samen-stelling, van het proces, hebben ze met elkaar gemeen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK