Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Goethes Faust"Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
het 'voorspel in het theater' uit Goethes Faust in. We wilden tonen: zoveel bijzonders zijn ze niet gewend, maar ze hebben ongehoord veel gelezen

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
klinkt het als de zalf van de Pruisische zekerheid op de wonden van de Prins, èn van de gravin - en het einde van het tweede deel van Goethes Faust, en ook dat klinkt als een heidens requiem bij de dood van

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Goethes beeld van Lenz is een achteraf-constructie, een poging tot objectivering en distantiëring die hem ertoe brengt Lenz als een 'merkwürdiger Mensch' te typeren...Werther in Goethes jeugdroman Die Leiden des jungen Werther zwijgt door zelfmoord te plegen — een golf van zelfmoorden volgt in Duitsland...En moet je Goethes Faust gelezen hebben om Valéry's Mon Faust te begrijpen

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Alhoewel Goethes Faust-thema's van een klassieke en universele orde zijn, lijdt het geen twijfel dat de zienswijze op de thema's en de stilistische verwerkingen ervan duidelijk anders zijn aan het...Onderhevig aan de door het Verlichtingsdenken geproclameerde rationaliteit enerzijds en aan een Sturm-und-Drang gevoeligheid anderzijds, is Goethes Faust in eerste instantie een kind en een getuigenis...Goethes Faust had nog een duidelijk besef van die grenzen


Development and design by LETTERWERK