Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "Jos�� Nu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
meer aangetast door zijn vrouw die nu enige kostwinner is; hij verkracht haar echter niet op de keukentafel maar werkt - in een verkrachtings-castratiescène - zijn machteloze woede uit op een teddybeer...De acteurs spelen alsof ze er niet echt bij zijn; men voelt ze vechten met hun eigen verlangen naar 'herkenbaar zijn'. De taal die zij in de mond gelegd krijgen (vertaling: Jos Verbist) getuigt van...dezelfde dubbelzinnigheid : nu eens stroef afstandeljk, dan weer vervallend in dialectontboezemingen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zo verschillende syndi- cale en politieke figuren als Jos Wijninckx, Jan Cap, Kris Merckx en Karel Heirbaut vonden mekaar rond de waarheid van het stuk...Nu speelt Ludlum zijn eigen bewerking van Molière: Le Bourgeois-Avant-Garde...Niets is ondubbelzinnig, evenmin is iets gedateerd of achterhaald, het stuk ontwikkelt zich hier en nu

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Nu we 3 nummers van Etcetera achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal...Maar deze toekomst sluit nauw bij ons heden aan, want wat in deze opvoering als gangbare klederdracht wordt voorgesteld, behoort nu tot de extravaganties van de mode...Nu we het daar toch over hebben wil ik hier wel iets aan vast koppelen, van meer kritische aard

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar sinds Marquez weten we dat ook de keuze voor de eenzaamheid een politieke keuze is. (Paul De Bruyne, "De Tachtigers van nu en straks...Wat toen gewoon een vertelsel was, is nu een schuine mop...Van Kerkhove moet nu dringend een tekst vinden waar hij van houdt: daar is pas echt vruchtbaar werk te leveren

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Rode Oogst is nu een onderschat werkstuk geworden en Hamlet toont het NTG op zoek naar een nieuwe identiteit...Wat het NTG nu brengt is een vrij heldere voorstelling waarin de mechanistische toepassing van zowel Corso's realistische enscenering als Claus' plat-Freudiaanse thematiek werd weggezuiverd...HAMLET bewerking: Hugo Claus; regie: Hugo Claus, Walter Moeremans, Frans Redant; decor: NTG; kostuums: Luk Goedertier; licht: Jan Gheyssens; spelers: Hugo Van den Berghe, Chris Boni, Jos

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Van een afgeronde pro-duktie is dus zeker geen sprake, ook ben ik geen profeet, misschien wel een gelovige, niettemin volgt nu een poging tot exegese...Zo is nu eenmaal het leven...Radeis is wat de maatschappij is: een permanent conflict dat onderhuids woekert en zo nu en dan uit-ettert

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ten tweede begint Bond nu zelf de eerste produktie van zijn stukken te regisseren wat wijst op een toenemende drang om zijn werk te verklaren...Deze didactiek doet vragen rijzen, precies nu Bond aan komt draven met zijn zo geheten 'antwoord'-stukken...De belichting (Jos Mahu) had nochtans gezichten of handen expressiever kunnen maken; spijtig genoeg zorgde ze enkel voor wat mooi gekleurde achtergronden en warme overgangen tussen de scènes

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Nu hij verplicht zal zijn 'armer' theater te maken, zal hij ook verplicht zijn inventiever om te springen met z'n acteurs...Maar in de schouwburg sloeg dat niet aan bij de Goden van toen, de generatie van een Jos Gevers, een Robert Marcel, een Jan Cammans (alhoewel die laatste weinig problemen met Walter had). En omdat...Zijn beslissing nu om weg te gaan is prachtig, maar komt te laat

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Nu heb je alleen zijn teksten, en die zijn wat cryptisch geformuleerd...Maar nu moest ik terug naar de KNS...Die is nu reeds goed voor meer dan honderd voorstellingen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
gehad in een onafgebroken (B)SP-CVP-coalitie, maar ook werd het departement van 'Schone Kunsten' steeds door (B)SPers bestuurd, achtereenvolgens: John Wilms, Jos Van Elewijck (een van de geestelijke vaders van...het theaterdecreet), Leona Detiège en nu Bob Cools, want sinds de fusie der gemeenten is de burgemeester zélf verantwoordelijk voor het departement van cultuur...Ook de opeenvolgende directies van de grootste Antwerpse schouwburg, de KNS, waren steeds van socialistischen huize: Firmin Mortier, Bert Van Kerkhoven, Lode Verstraete en nu Domien De Gruyter

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Greiff breekt de ruimte nu ook langs voor uit...Van den Berghe, Chris Thys, Peter Marichael, Jos Verbist, Els Magerman, Roger Bolders, Eric Van Herreweghe, e.v.a

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ik regisseerde twee eenakters van Tsjechov, De Beer en Het Huwelijksaanzoek die ik in het Kamertoneel geënsceneerd had, maar nu met acteurs als Jeanne De Coen, Jan Cam-mans en Willem Benoy...behoorlijker werk te tonen dan nu het geval was...Joris Diels: "Diezelfde avond nog heb ik besloten met een eigen gezelschap te beginnen in het Kunstverbond (nvdr: nu gekend als de Arenbergschouwburg, gelegen op twee passen van het oude KNS-ge-bouw

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De jonge acteurs begrepen, dat een Mistero Buffo de bakens verzette, en dat ze van nu af aan over een grotere lichamelijke bagage moesten beschikken...Hopelijk trekt Tillemans daar nu eens de juiste conclusies uit...Men kon alleen hopen dat het in zijn carrière een kwalitatieve stap betekende, en dat hij van nu af aan van zichzelf zou eisen dat hij slechts verder op die eenzame hoogte zou blijven acteren

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Waarin dat nu precies bestond, kan ik moeilijk onder woorden brengen...Ik ben realist genoeg om 'de schone tijd van vroeger' niet op te hemelen, maar toch stel ik vast dat aanleg, verbeelding, talent vroeger duidelijker waren dan nu...Als ik denk aan Jos Gevers, Robert Marcel, Jeanne De Coen, Ida Wasserman, Gaston Vandermeulen, Hector Cammerlinck: ze zijn allemaal in het theater binnengekomen op basis van hun kunnen, van hun

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het was voorbereid door opeenvolgende ontwerpen en voorstellen: van minister Frans Van Mechelen (CVP) in 1972, van volksvertegenwoordiger Jos Van Elewijck (SP) in 1973, van minister Jos Chabert (CVP...Aan de boom van het theaterdecreet wordt nu danig geschud, sinds minister Poma vorig jaar de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst installeerde met de opdracht 'het theaterdecreet te herdenken en...men daar zo zeker van, dat ons theater stikt door de schuld van de overheid (of die nu belichaamd wordt door een excellentie van links of van rechts)? De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
militairen" ontbreken ook nu weer niet: het zijn als het ware levensechte tinnen soldaatjes, nu mechanisch-marcherend, dan weer strompelend-vallend als trieste getuigen van de bloedige Poolse geschiedenis...Bij zijn eigen groep Theater Teater regisseerde Jappe Claes Met vuur spelen (naar Strindberg). Opnieuw een stuk waar het cynisme waarmee mensen met mekaar omgaan de pan uitswingt, nu in een...Hij maakte ook keuzes, nu is hij geen minister meer en het beleid wordt weer omgegooid

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het engagement richt zich nu op de exploratie van het ik: "Tot 1976 was de trend het individu in de eerste plaats als sociaal wezen te definiëren - zeker ook een eenduidige visie...Eind jaren '70 doet zich nogmaals een wisseling van de wacht voor, die nu geen genoegen meer neemt met het retoucheren van de acteursopleiding, maar het gezicht van de conservatoria ingrijpend zal...Johan Van der Bracht (dictie en fonetica); Frank van Hoeck (aikido); Ben Bergmans (jazzdans); Noortje Wiesbauer (filosofie); Jos Houben (toneelgeschiedenis); Rezy Buysse (kunstgeschiedenis). Lesuren

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
waarvan hij samen met Jos Verbist de artistieke leiding zal uitmaken...de geschiedenis in als Bolle Verbuyck in Martens' Paradijsvogels en zeker als de hem op het lijf geschreven Slissen in Jeroom Ver-tens Slissen en Cesar (én in de vervolgen hierop), waarin Jos Gevers...Humo 1981). KNS - Slissen en Cesar - Robert Marcel, Jos Gevers In welke huid hij ook kroop, hij had steeds iets imposants; de aandacht die hij trok door zijn enorme présence

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
de aanwezige rekwisieten) zijn verbeelding scherpt en een nu eens perverse dan weer romantisch-intieme fantasiewereld creëert...Het gebroed onder de maan Arca -Foto Luk Monsaert Johan Thielemans HET GEBROED ONDER DE MAAN auteur: Gildas Bourdet; regie: Jos Verbist en Jappe Claes; decor: Michel Gerd Peter...Nu was ikzelf niet tevreden over het stuk

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Nu zou ik de herhalingen uit de tekst halen, en ook de sterke zedenprekerige toon schrappen...Dat brengt problemen met zich mee, want wij vragen ons nu af waarom iemand tot zijn vijfendertigste bij zijn vader blijft...Ik krijg natuurlijk te maken met acteurs die bij regisseurs als Herman Gilis, Jos Verbist of Franz Marijnen al geïmproviseerd hebben


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK