Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Lodewijk de B��er" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ook op dit gebied wordt de vertoning door opposities doortrokken: er is het volledig gestileerde gebaar dat op de muziek drijft, er is de weg over het toneel die een muzikale figuur volgt, maar...Ook in de manier van spelen staat men voor een galerij van stijlen: aan het ene extreem is er het realistisch acteren van Annius (Daphne Evange-latos) en aan de andere kant van de scala de...Er is dus een spanning tussen de voortschrijdende tijd van het verhaal en de gesuggereerde locatiewisselingen, en de permanente aanwezigheid van nagelaten, bevuilende sporen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Maar er ontbreekt de prikkelende poëzie die we van Claus op dat vlak gewoon zijn; zonder de taaihoogstandjes, de woordvibraties, de spuitende briesende beeldspraak...de afspraak dat de acteurs niet naar elkaar kijken tijdens de schaarse dialogen), ontstaat er een onmiskenbaar geladen sfeer: de sfeer van een ritueel...Anders wordt het hélemaal niks," (Lodewijk de Boer in een vraaggesprek over Doctor Nero, muziektheater van Louis Andriessen en Lodewijk de Boer, in Berichten 55 van Toneelgroep De Appel, april 1984

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Verminnen acteerde er in Albee's Zoo Story, Becketts Krapp's Last Tape, in Dr Korczak en de kinderen van Erwin Sylvanus, in De Grafbewaker van Kafka in een bewerking van Francois Beukelaers... Hij...de vermoeidheid te constateren en de veranderingen die dat in het spel te weeg bracht, volgens Pierre Vlerick "een boeiend Fabre-avant-Fabre experiment". Op het laatste moment liep er wat mis in de...Er werd samen 'gebouwd'. Hij was het oog van de acteurs en combineerde het lichamelijke van Grotowski met een grote aandacht voor de tekst, voor de juiste zegging

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
voorstellingen van Copeau's Vieux Colombier en wordt daarbij "getroffen door de buitengewone verzorging, de discipline die er heerste in alle opzichten...Voor De Gruyter, toen er nog draken gespeeld werden, kwamen de mensen van de Zwanegang naar de schouwburg op het schellinkje...De groep is er geheel op de inkomsten van de recettes aangewezen

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Onder Lodewijk XIV was de adel van zijn maatschappelijke prioriteit beroofd, zowel door de economische politiek -- het mercantilisme had de economische structuur en de ideologie van het feodalisme...Gilis heeft 'les machines de l'opéra' iets te letterlijk genomen : met de draaiende spiegels uit Kata Kabano-va en de poort, de zuil en de plexi-glaswand uit La Clemenza di Tito bereik je geen...Dan is er de manier waarop Gilis met metaforen omspringt in de tekst: b.v

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan zingt op de tonen van "De boom". Jonathan (gezongen) Wat is er mooier / En ontroerender / Dan een boom ruisend / In de wind Jonathan (gesproken) Bewusteloos / In het beekje...Vermits de toestand van jullie onderneming almaar bedreigder wordt, werd er een steuncomité op de been gebracht in het zuiden van de provincie...Er was er één met een snotneus waarvan de haren danig in de war lagen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media, zijn er rond performance en het werk van Spalding Gray, de Woos-ter Group, Saskia Noordhoek en Fabre, over de nieuwe dans en de...Er zitten er nu drie in. Men kan de namen veranderen maar ik betwijfel of dat iets zal veranderen aan de zindelijkheid van de gesprekken...een interview met Willy De Schutter in De Nieuwe Gazet van 3/2/1965 vertelt Robert Marcel, dat de laatste voorstelling van het seizoen in de Scala telkens een ware feestavond was: "Er is een keer

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Hij zegt dat elke vertoning anders is, en dat onder de invloed van het werk na de première de vertoning er vaak helemaal anders uitziet, dat ze zelfs een andere betekenis kan krijgen, maar als je naar...Toen de opera in Houston moest gecreëerd worden, hoopte de Sellars-ploeg dat er schandaal van zou komen...omdat ze als zangeres door de vocale sterpartij van Cleopa-tra strompelde, en zo ver onder de maat bleef van de actrice, die met Amerikaanse aanstekelijke energie de Egyptische koningin neerzette in de

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Poche-directeur Domani maakt Brussel bekend met auteurs als Beckett, Adamov, Genet, Arrabal, Pinter, Handke en Lodewijk de Boer (zijn Family-feuilleton was hét kassucces). Hij had daarbij de gewoonte...Het Théâtre Laboratoire Vicinal van Flamand en Baal (Vlamingen vertellen er graag bij dat Brulin en Marijnen er werkten) was de voorloper van een zich snel ontwikkelend lichamelijk theater...Ook receptief valt er minder te beleven : het valt op dat het Franstalige publiek beter de weg lijkt te vinden naar het Vlaamse receptief werk, en dat Théâtre 140 de laatste jaren een vast plateau

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Het verhaal moet écht zijn, de uitbeelding moet kloppen ! Alsof er een (goddelijk) criterium zou bestaan dat eenduidigheid garandeert tussen de tekst en zijn realisering, de opvoering...Voor de rest zijn er de jeugdige kozakken die van de nood een deugd maken...Last but not least is er ook nog de vlucht vooruit van een 'totaaltheater' dat - wanneer al niet op een zelfde niveau met de film gconcurreerd kan worden - zijn kontrahent dan maar als één van de vele

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Barokopera en oude pruiken
De redenering ligt voor de hand: in de laatste twintig jaar is binnen de concertwereld gebleken dat er een zeer groot publiek bestaat voor de muziek die geschreven werd voor Mozart...Deze oplossing heeft als voordeel dat er een levendig, komisch spektakel ontstaat, dicht aanleunend bij de traditie van de Amerikaanse musical...Maar in de Munt hebben we tijdens de Mozart Concert Aria's kunnen beleven, wat er met deze conventionele dansen voor opwindends kan gedaan worden, en José Bosprevany heeft in dezelfde Munt voor Dido

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Omdat zij weten wat er voorgevallen is, gaan de oude man en de vreemdeling niet alleen het gebeuren in de vredige huiskamer, maar ook alles wat zich voor het ongeluk heeft afgespeeld anders...De personages spreken voortdurend over elementen uit de tuin die er niet werkelijk zijn...Tegen de normale gang van zaken in, impliceert liegen hier niet langer dat er een waarheid is. Net zoals in de teksten het bestaan van een objectief gegeven werkelijkheid, van vaststaande betekenissen

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Er wordt een veelbetekenende stap in de richting van de toeschouwer gedaan...de meeste perskritieken kon je lezen dat er geen meesterwerken gecreëerd werden en dat de toekomst van de opera als genre er na het festival ook niet beter voorstond...Tekst: Lodewijk de Boer, Orkest: De Volharding 6 NOVEMBER LUKAS VANDERVOST : De Tijd, 'De Fantasten' 9, 10, 11 NOVEMBER, 19UOO (!) LUK PERCEVAL: Blauwe Maandag Cie

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Ik pluk er enkele uit, maar de lijst zou oneindig lang kunnen zijn...De bestaande orde vormt een afgerond geheel voordat het nieuwe werk erbij komt; maar wil de ordening na de toevoeging van het nieuwe blijven voortbestaan, dan moet de gehele orde een wijziging...De Amerikanen hebben echter radicaal gebroken met de vormen van het traditionele theater om daarmee ook in de vorm de moderne mentaliteit te laten zien

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Een rituele en politieke versie zoals de Thyestes uit 1966 (regie: Hugo Claus) en de Oedipus uit 1971 (regie: Lodewijk de Boer) die boden, kan dus niet meer...Van in het begin is er dus aandacht voor de mens als mens, voor de mens ook als dier, voor de mens als natuur en cultuur, liefde en drift, herinnering aan de verre oorsprong die de mens mythische...Geen gemoraliseer, geen boodschapperigheid, wel de durf en de drieste moed om vandaag de dag opnieuw te vragen wie of wat de mens is, de traditionele antwoorden voorbij

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Het is opvallend hoe weinig er in de kunst met de tastzin van de toeschouwer gewerkt wordt...Voor Descartes bestaan de dingen uit de realiteit slechts en la grosseur, la figure, l'arrangement et le mouvement de leur figures'. Dus in wat er zichtbaar van is. De essentie van de realiteit is wat...Society neerkomen op een abstraheren van de menselijke handeling uit de concrete tijd- en plaatsgebondenheid: 'Aan het einde van de 16de eeuw werd er in het Nederlands leger een methode ontwikkeld waarbij de

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Lagrange de tijd toe te voegen aan de drie gekende ruimtelijke dimensies in een vierdimensionaal tijd-ruimtecontinuüm), heerst er bij de kunstenaars voorzichtigheid, schroom en aandoenlijke onmacht om het...1653 danste Lodewijk XIV zijn fameuze rol van de Koning in het cyclische verhaal van het Ballet de la Nuit...Dans weerspiegelt het streven naar de oorsprong, naar de oerkrachten, de zoektocht naar de vergeten wortels en naar de essentie, over de beschavingen heen

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
feite gaat het niet om eenvoudig 'amusement'. Doorheen de komedie, de dans en daarna de opera, maakt Lodewijk de Veertiende van de scène de 'plaats van voorstelling' van zijn verlicht gezag...Van de periode van Lodewijk de Veertiende dateert de intentie de kunst (en dus de kunstenaar) in het centrum van het openbaar leven te plaatsen...de toplaag blijven de directeurs van de grote nationale theaters, de leden van de Comédie Française, en de directeurs van enkele grote instellingen genieten van bepaalde privileges (van

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Het dansbeleid in Vlaanderen is schizofreen: er is het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en er zijn de anderen...1983 telde Theo Van Rompay er een twaalftal(2); Michel Uytterhoeven in 1985 veertien(3). Daan Bauwens somde in zijn studie Huizen van kommer en kunst de centra op die nu nog steeds bestaan: de...De volgende artiesten of gezelschappen konden we terugvinden in de boekhouding van de Administratie Cultuur (de vroegere Administratie Kunst): het KBVV, Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker), Bizzard

Nr. 74, December 2000 • Jac Heijer • Toneelkijken, een lust
Bij de voorbereiding moet er goed nagedacht en geanaliseerd zijn, niet alleen door de schrijver, door de dramaturg en de regisseur maar door de hele spelersgroep...voor het publiek, hoe veel ruimte in de krant heb ik, is er een foto bij, waar komt de recensie op de pagina te staan, wat wil je zeggen en wat kan je niet zeggen...Even lezen wat Daniël de Lange in de Volkskrant erin zag; die ziet het anders, maar hij heeft geen gelijk; of: wat hij zag heb ik helemaal niet gezien, maar het zat er wel in; wat een uilskuiken ben


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK